Aandacht voor gezond en duurzaam eten in het speciaal onderwijs

Het Louis Bolk Instituut gaat in samenwerking met het programma Jong Leren Eten, stichting Special Heroes Nederland, het Voedingscentrum en Steunpunt Smaaklessen & EU-Schoolfruit de komende anderhalf jaar aan de slag met het ontwikkelen van passend lesmateriaal over gezond en duurzaam eten voor leerlingen in cluster 3 en 4 van het speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

Samen met het (V)SO en lespakketontwikkelaars brengen we in kaart welke aanpassingen er aan bestaande voedseleducatieprogramma’s gedaan moeten worden om passend, geschikt en makkelijker inzetbaar te zijn in het (V)SO. Aan de hand hiervan worden vervolgens lessen van de bestaande lesprogramma’s ‘Smaaklessen’ en ‘Weet wat je eet’ aangepast, die in het volgende schooljaar worden getest en geëvalueerd. In het voorjaar van 2024 moet de concrete handvatten en aangepaste lessen voor het (V)SO beschikbaar zijn voor alle SO en VSO scholen in Nederland.

Waarom aandacht voor voedseleducatie in het (V)SO?

Gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling en gezondheid bij kinderen. Daarnaast is bewustzijn op het gebied van duurzaamheid, zoals voedselverspilling en vleesconsumptie, een belangrijke thema om aan kinderen en jongeren mee te geven, zodat zij later in staat zijn een gezonde en duurzame voedselkeuze te maken. De school is een ideale setting voor het bijbrengen van voedselvaardigheden en het stimuleren van gezond en duurzaam eetgedrag bij kinderen en jongeren. Ruim 5% van alle schoolgaande kinderen gaan naar het speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Het aanleren van gezond en duurzaam eetgedrag is extra van belang voor deze leerlingen. Het aantal leerlingen in het (V)SO met overgewicht ligt bijvoorbeeld een stuk hoger dan gemiddeld in Nederland.

Er zijn echter nog weinig voedseleducatieprogramma’s beschikbaar voor het (V)SO. Voor deze doelgroep is ander lesmateriaal nodig dan in het reguliere onderwijs wordt gebruikt, bleek al uit een behoeftepeiling die het Louis Bolk Instituut vorig jaar heeft uitgevoerd. Docenten gaven aan dat de meeste beschikbare voedseleducatieprogramma’s niet aansluiten op de belevingswereld en mogelijkheden van leerlingen op het (V)SO.

Oproep

Werk jij in of met het speciaal onderwijs en wil jij meedenken met dit project of volgend jaar op jouw school het aangepaste lesmateriaal uittesten? Stuur dan een mailtje naar f.hoefnagels@louisbolk.nl. Voor meer informatie, bekijk onze projectpagina Voedseleducatie in het speciaal onderwijs.   

Geplaatst op:
06-12-2022