De Tuunen: een gezonde plek om te wonen

Texel. Je buren gedag zeggen. Elkaar helpen waar het kan. Invloed hebben op hoe je directe leefomgeving eruitziet. Dat zijn volgens bewoners de positieve effecten van wonen in het Texelse Tuunen. Het Louis Bolk Instituut onderzocht wat de leefomgeving in het buurtskap doet voor de gezondheid van haar bewoners en de sociale cohesie in de wijk. De uitkomsten zijn in lijn met de ambities van de gemeente Texel, woningcorporatie Woontij en Novalishoeve bij de start van deze jonge wijk.

Vitaal en gezond

Rust, ruimte en natuur doen de mens goed. Dat bevestigt het onderzoek van het Louis Bolk Instituut naar positieve gezondheid en de invloed van de leefomgeving hierop. Bewoners ervaren een positieve verandering op hun mentale gezondheid sinds ze in Buurtskap de Tuunen wonen. Het instituut volgde vanaf 2018 bewoners die hier kwamen wonen.

Daar zijn we buren voor

De bewoners waarderen de rust en ruimte van wonen in het groen. Dat geldt ook voor het autoluwe en veilige karakter van de wijk. Daarnaast zeggen zij vaker contact te hebben dan in reguliere woonwijken. Buren houden een oogje in het zeil en helpen elkaar als dat nodig is. De moestuin is een belangrijke ontmoetingsplek die bovendien stimuleert tot meer bewegen en gezond eten. Bewoners ervaren ook meer regie over hun eigen woonomgeving, bijvoorbeeld door het samen inrichten van de erftuin.

Minder medicijngebruik

Opvallend is de afname van het medicijngebruik door de bewoners met dementie in het Huis van tante Jans. De verwachting is dat vaker bewegen in de buitenlucht en gezonde voeding mogelijke verklaringen zijn. Ook de cliënten van Novalishoeve ervaren meer regie over hun eigen leven, ze voelen zich mede-buurtbewoner in plaats van cliënt. Zij wonen onder begeleiding in een eigen woning op een woonerf. In de Tuunen wonen geeft zo’n veilige basis dat minder begeleiding nodig is.

Inclusieve wijk

Vanaf de start staan samen delen en wonen in het groen centraal in deze unieke en inclusieve wijk. Bewoners herkennen een sterkere onderlinge verbondenheid. Zonder corona waren deze effecten mogelijk nog positiever geweest. In die periode was het lastiger om elkaar te ontmoeten. Buurtbijeenkomsten en de oprichting van een buurtvereniging zijn om die reden uitgesteld. Ook de oplevering van woningen gebeurde later dan gepland.

Nieuwkomers goed informeren

Bewoners maken zich nog wel zorgen over het gezamenlijk groenonderhoud. Een ander verbeterpunt is het goed informeren en selecteren van nieuwe bewoners. Het is belangrijk dat nieuwkomers weten wat wonen in de Tuunen inhoudt. Het buurtskap kan alleen slagen als ook iedereen zich inzet. De onlangs opgerichte buurtvereniging kan hierin een rol spelen. Ook andere initiatieven zoals buurtborrels en samen tuinieren komen steeds meer van de grond. Er wordt nog gezocht naar een ‘buurtverbinder’ die bewoners met ideeën en mensen die willen helpen bij elkaar brengt.

Onderzoek naar invloed leefomgeving

Het Louis Bolk Instituut volgde tussen 2018 en 2022 bewoners van het Texelse Tuunen. Dit gebeurde in opdracht van de gemeente, Woontij en Novalishoeve, onderdeel van de Raphaëlstichting. Vanaf de start van deze jonge woonwijk is gekeken naar de invloed van de leefomgeving op de gezondheid en vitaliteit van haar bewoners. Ook keken de onderzoekers naar wat wonen in een gemeenschap doet voor de sociale cohesie in de wijk. Op dit moment zijn 110 van de 140 woningen opgeleverd en bewoond.

Een groot deel van de bewoners werkte mee aan het onderzoek via vragenlijsten en interviews. Het onderzoeksrapport is in te zien op www.buurtskapdetuunen.nl.

Wonen in een buurtskap

Duurzaam wonen in het groen en je steentje bijdragen. Dat is Buurtskap de Tuunen op Texel. Een mix van bewoners woont verdeeld over meerdere woonerven in een van de 140 woningen. De woningen verschillen in prijsklassen, types en functies: van sociale huur- en vrijesector koop en huur tot tiny houses en zorgwoningen voor mensen met dementie. De buitenruimte en voorzieningen worden gedeeld. Buurtbewoners zorgen met elkaar voor een prettige en groene woonomgeving.

Meer weten?

Eindrapportage "Met gerichte wijkopzet kiezen voor Positieve Gezondheid"

De brochure "Sociale cohesie in de wijk dankzij Positieve Gezondheid"

Projectpagina "Positieve Gezondheid en sociale cohesie centraal in nieuwe wijk Texel"

Meer informatie over de wijk vindt u op www.buurtskapdetuunen.nl.

Het onderzoek is gefinancierd door de gemeente Texel, de Novalishoeve, Woontij, het Raphaëlfonds en de Iona Stichting.

 

Geplaatst op:
08-03-2023