Impuls voor regeneratieve landbouw vanuit Groeifonds

Het innovatieprogramma Re-Ge-NL wil bijdragen aan de transitie naar een regeneratieve, winstgevende en maatschappelijk gedragen landbouwsector. Het kabinet heeft het voornemen 129 miljoen euro onder voorwaarden uit het Nationaal Groeifonds (NGF) te investeren in dit programma. Het Louis Bolk Instituut is als kennisinstelling een van de 54 deelnemende consortiumpartijen.

Bijdrage aan milieuprobleem en duurzame voedselproductie

Regeneratieve landbouw combineert voedselproductie met herstel van ecosystemen, verbetering van de bodemvruchtbaarheid, waterbeheer en biodiversiteit. Daarnaast kan regeneratieve landbouw een positieve bijdrage leveren aan de sociale en economische positie van boeren. Zo draagt ​​het bij aan het oplossen van de brede milieuproblematiek van de Nederlandse landbouw. En speelt het in op de groeiende marktvraag naar duurzame voedselproductie.

Innovatieprogramma van partners uit hele voedselsysteem

Het programmavoorstel is ontwikkeld door Next Food Collective, Wageningen University & Research, Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht in samenwerking met 54 partners uit het hele voedselsysteem. Het consortium bestaat uit boerencoöperaties en -netwerken, ketenpartijen, financiële instellingen, kennis- en technologieleveranciers en onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Deze partijen starten in 2024 gezamenlijk met de uitvoering. Het ministerie van LNV heeft het programmavoorstel ingediend.

Wetenschappelijke kennis met impact in de praktijk

Het Louis Bolk Instituut verricht al ruim 45 jaar wetenschappelijk onderzoek naar duurzame landbouw, voeding en gezondheid met impact in de praktijk. Wij zetten als onderzoeksinstituut in op een duurzaam, gezond en eerlijk voedselsysteem. Gezien het veranderende klimaat en steeds strengere wetgeving wordt het belang van een gezonde bodem steeds duidelijker. Wij genereren kennis, werken samen met boeren en experimenteren op bedrijven met maatregelen voor een gezonde bodem als basis voor een weerbare en robuuste productie. Lees meer over duurzaam bodembeheer op onze website.

Geplaatst op:
06-07-2023