Saskia Joha- van Abswoude nieuw lid Raad van Toezicht

Vanaf januari 2023 treedt Saskia Joha- van Abswoude toe tot de Raad van Toezicht van het Louis Bolk Instituut. We zijn verheugd dat ze haar ruime ervaring met het duurzaam natuur- , landbouw- en voedselsysteem voor ons in zal gaan zetten.

Saskia Joha- van Abswoude heeft via diverse functies binnen de overheid en als zelfstandig adviseur een brede ervaring in systeemveranderingen op het gebied van landbouw en voedsel. Zo gaf ze mede vorm aan de Voedselagenda 2030 bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland en werkte ze voor het ministerie van Economische Zaken aan het plattelandsontwikkelingsprogramma en de decentralisatie van het natuurbeleid.

Naast deze bestuurlijke ervaring startte ze samen met haar man in 2003 een boerderij in het Groene Hart, die ze uitbouwden tot een biologisch en natuurinclusief bedrijf met veel oog voor weidevogel-, water- en bodembeheer, altijd in verbinding met de maatschappij.

Deze unieke combinatie van zowel bestuurlijke- als praktijkervaring, maakt Saskia Joha- van Abswoude een waardevolle toevoeging aan de Raad van Toezicht.

Saskia Joha- van Abswoude: “Er ligt nog een wereld te winnen in de transitie naar meer landbouw met natuur. Bij de mindset van zowel collega-boeren als bestuurlijk Nederland is veel te winnen. Het verdienmodel gaat nog altijd te veel over de kilo’s van het product, maar nauwelijks over gezondheid en kwaliteit in relatie tot onder meer gezonde bodem. Vooralsnog vullen we ons in Nederland met eten, het wordt tijd dat we ons meer weten te voeden. Ik ben ervan overtuigd dat het Louis Bolk Instituut daar een sterke speler in is en dat dit thema meer en meer op de agenda komt. Bij het Louis Bolk Instituut komen de belangrijke stromingen als biologische (natuurlijke) landbouw, gezondheid en voeding bij elkaar. Juist deze combinatie van interessegebieden maakt dat ik graag mijn kennis, vaardigheden en enthousiasme wil inzetten binnen de Raad van Toezicht.” 

Ilse Geijzendorffer (directeur-bestuurder Louis Bolk Instituut): “In deze tijd geven steeds meer duurzame initiatieven in de landbouw aan niet door de bestaande kennissystemen te worden bediend. Het Louis Bolk Instituut heeft samenwerken met de praktijk in action research in haar DNA, maar ook wij moeten scherp blijven dat de kennis die we ontwikkelen daadwerkelijk aansluit bij de behoeftes van de praktijk. Ik ben daarom erg blij dat Saskia Joha heeft toe willen treden tot de Raad van Toezicht van het LBI om ons daarbij te helpen.” 

Geplaatst op:
06-12-2022