De focus op gezondheidsbeleving brengt oplossingen dichterbij

De focus op gezondheidsbeleving brengt oplossingen dichterbij

Het oosten van Noord-Brabant huisvest bij uitstek veel intensieve veehouderij. Tel daarbij op dat, ondanks verleende vergunningen, daar de nodige hinder wordt ervaren, en je hebt een interessant gebied te pakken voor onderzoek naar Positieve Gezondheid en Leefomgeving. Staps: ‘We constateerden dat vergunningverlening en beleving door omwonenden niet goed op elkaar aansloten en hebben daarom met de GGD Hart voor Brabant een project gedraaid met casussen die speelden in buurtschap De Elzen in Boekel en in het buurtschap Noordkant-Zandkant in Sint Anthonis. Daar was sprake van geurhinder.

Participatief onderzoek, basis van innovatie die werkt in de praktijk

Participatief onderzoek, basis van innovatie die werkt in de praktijk

Het ontstaan van participatief en systeemgericht onderzoek

In de afgelopen 45 jaar ontwikkelde het Louis Bolk Instituut zich tot een instituut dat dicht bij de praktijk onderzoek verricht. Veel onderzoeksvragen kwamen en komen nog steeds direct uit de praktijk voort en worden samen met boeren opgezet, uitgevoerd en geëvalueerd. Met de jaren ontstond er behoefte aan verdere professionalisering in aanpak en methode.

Voeding als medicijn tegen diabetes type 2

Voeding als medicijn tegen diabetes type 2

De eerste leefstijlbehandeling voor diabetes type 2

In Nederland zijn er zo’n 1,1 miljoen patiënten met diabetes type 2 die vaak met medicijnen de ziekte onder controle houden. Het groepsprogramma ‘Keer Diabetes2 Om’ is ontwikkeld door Stichting Voeding Leeft en Keer Diabetes2 Om. Het heeft tot doel de leefstijl van de mensen met diabetes type 2 te verbeteren door anders en gezonder te eten, meer te bewegen en te ontspannen. Het beoogde resultaat is om de kwaliteit van leven te verbeteren en het medicijngebruik te reduceren.

Jaarverslag 2021: Integrale gebiedsaanpak in de praktijk

Boer met traktor in het veld met aan de horizon de stad

Al meer dan 45 jaar werken we bij het Louis Bolk Instituut volgens het besef dat mens, dier, plant en bodem met elkaar samenhangen en alleen integrale oplossingen écht duurzaam zijn. Ook de maatschappelijke crises op het gebied van stikstof, klimaat, biodiversiteit en water, zijn niet apart, maar alléén in verbinding met elkaar op te lossen. Anders boek je voortgang op één gebied, maar doe je een stapje terug op een ander terrein.

Bekijk de video 'Meetmethodes voor integraal werken'

Onderzoekers van het Louis Bolk Instituut graven profielkuil

Deze week gaven we aandacht aan de in praktijk bewezen Testkit Bodemkwaliteit. Deze lanceerden we in 2002 om agrariërs te helpen met eenvoudige, praktijkgerichte analyses waarmee ze aan de kwaliteit van de bodem kunnen werken. Maar ook voor ons wetenschappelijk onderzoek zijn deze meetmethodes cruciaal: ze zijn kleine puzzelstukjes binnen bijvoorbeeld een kpi-systematiek of een integrale gebiedsaanpak, met als groter doel om bij te dragen aan een veerkrachtige landbouw en mens. Binnen ons instituut geven we onze kennis over meetmethoden al 45 jaar door aan (jonge) onderzoekers.

Resistente rassen tegen aardappelziekte Phytophthora

Veredeling is kwestie van lange adem

Maar hoe bereik je dat aardappelrassen resistent worden tegen Phytophthora? In het gezamenlijke project “Resistente rassen tegen aardappelziekte Phytophthora” van Wageningen UR, het Louis Bolk Instituut, kweekbedrijven en private kwekers kruisen onderzoekers moderne, productieve rassen met wilde aardappelsoorten die van nature bestand zijn tegen Phytophthora. 

Bodemkwaliteit effectief verbeteren

Bodemkwaliteit effectief verbeteren

Behoefte tools om bodemkwaliteit te beoordelen

In het begin van de 21e eeuw bestond er veel onduidelijkheid over de definitie van bodemkwaliteit en met welke parameters bodemkwaliteit, op een in de praktijk uitvoerbare manier, objectief gekarakteriseerd kon worden. Toenmalige methoden om de kwaliteit te meten waren vaak arbeidsintensief, ingewikkeld en duur voor de gebruiker. Ook waren voor het beoordelen van bodemkwaliteit vooralsnog nauwelijks praktische instrumenten voorhanden.

Abonneer op