Medewerkers

Landbouw

Onderzoeker Bodemkwaliteit & Agrobiodiversiteit
Onderzoeker Duurzame veehouderij
Hoofd Laboratorium
Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Onderzoeker Veredeling
Onderzoeker Innovatieve teelten & Agrobiodiversiteit
Onderzoeker Duurzame Veehouderij & Agrobiodiversiteit
Assistent Laboratorium
Programmacoördinator Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Onderzoeker Voedselkwaliteit en Voedselsystemen
Onderzoeker Duurzaam bodembeheer & Biodiversiteit
Onderzoeker Bodem en Teelten
Onderzoeker Grasland & Agrobiodiversiteit
Onderzoeker Duurzaam bodembeheer
Onderzoeker Bodem en Duurzame Teelt
Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Senior Adviseur
Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Programmacoördinator Veredeling & Innovatieve teelten
Onderzoeker Veredeling & Innovatieve teelten
Programmacoördinator Bodem en Kringlopen
Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Onderzoeker Agrobiodiversiteit
Onderzoeker Duurzame veehouderij
Onderzoeker Innovatieve teelten & Agrobiodiversiteit
Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Onderzoeker Duurzaam bodembeheer
Onderzoeker Duurzaam bodembeheer
Onderzoeker Duurzame Veehouderij & Agrobiodiversiteit
Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Onderzoeker Bodem en Duurzame Teelt
Adviseur Duurzame Veehouderij
Assistent laboratorium
Programmacoördinator Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Onderzoeker Duurzame Veehouderij en Agrobiodiversiteit

Voeding & gezondheid

Senior Onderzoeker Gezondheidszorg
Onderzoeker Voeding & Gezondheid
Onderzoeker Voeding & Gezondheid
Programmamanager Voeding & Gezondheid
Projectleider Duurzame Ontwikkeling
Onderzoeker Voeding & Gezondheid
Onderzoeker Voeding & Gezondheid

Bedrijfsvoering

Business developer
Managing director
Medewerker projectsecretariaat
Directeur-bestuurder
Communicatieadviseur
Projectadministrateur
Projectadministrateur
Business developer
Management assistente
Financieel administrateur

Freelancers

Bodemkundig adviseur
Onderzoeker Bodem en Klimaat
Projectvoorbereider