Bo van Elzakker

Ing. Bo van Elzakker
Adviseur tropische agricultuur en waardeketenontwikkeling
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)
E-mail: info@louisbolk.nl (algemeen)

Alle publicaties

Brochure

Willem-Albert Toose, Bo van Elzakker, Lidwien Daniels. 2013. Making cocoa more sustainable.

Rapport

Bo van Elzakker, Petra I. Rietberg, Bart G.H. Timmermans. 2012. Duurzaam fosfaat voor een duurzame toekomst: eindrapport met eindevaluatie.

Boek(sectie)

Bo van Elzakker. 1999. Organic Cotton.

Wetenschappelijk artikel

Flyers en factsheets

Congres bijdragen

Bo van Elzakker. 2000. Not aid but trade.

Overig

Vakblad artikel