Boki Luske

Boki Luske MSc
Onderzoeker Agrobiodiversiteit
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)
twitter icon

Expertise

Boki Luske werkt landbouw-breed aan het thema biodiversiteit. Daarbij werkt zij aan onderzoeksprojecten met boeren maar ook met natuurorganisaties. Het gaat daarbij om het zoeken van synergie tussen landbouw, natuur, mensen en hun belangen en het koppelen van het thema biodiversiteit aan andere maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie, bodem- en waterkwaliteit. Haar expertise is enerzijds het versterken en benutten van biodiversiteit binnen teeltsystemen, anderzijds het realiseren van natuurdoelen via inrichtings- en beheermaatregelen. Zij werkt ook aan de ontwikkeling van beloningssystemen voor ecosysteemdiensten, bijvoorbeeld om boeren te belonen op basis van prestatieindicatoren en het verminderen van drukfactoren op het milieu.