Jan-Paul (J.P.) van der Kolk

Jan-Paul (J.P.) van der Kolk MSc
Onderzoeker Veredeling & Innovatieve teelten
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)