Jan-Paul Wagenaar

Ir. Jan-Paul Wagenaar
Programmacoördinator Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)

Expertise

Het werkgebied van Jan-Paul Wagenaar is de melkveehouderij. Zijn werk focust zich op een aantal grote opgaven zoals stikstof, klimaat, bodem en landbouwtransitie. Hij is betrokken bij het vastleggen van koolstof in landbouwbodems in de melkveehouderij en bij het ontwikkelen van KPI’s (Key Prestation Indicators) voor de kringlooplandbouw. Daarnaast werkt hij samen met ondernemers aan het ontwikkelen van bedrijfs- en gebiedsplannen, vaak gericht op verduurzaming van het bedrijfssysteem en op het raakvlak tussen landbouw en natuur.