Jeroen Pijlman

Jeroen Pijlman MSc
Onderzoeker Duurzame veehouderij
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)

Expertise

Jeroen Pijlman werkt met name in de melkveehouderij en veenweiden rondom de thema's bodem, gewas, dier, kringlopen, stikstof, klimaat en bedrijfssystemen. Hij benadert deze thema’s van perceelsniveau tot en met regioniveau. Zo werkt hij samen met boeren, grondbeheerders, onderzoekers en verschillende organisaties en bedrijven aan onderzoek en monitoring op perceel-, dier-, bedrijf- of regioniveau. Onderwerpen waaraan hij werkt zijn veenbodems, grasland, nutriëntenbenutting, veevoeding, ammoniak, broeikasgasemissies, natte teelten, melkvee-bedrijfssystemen, economie van de melkveehouderij en de landbouwtransitie.

Alle publicaties

Direct naar:

Wetenschappelijk artikel

Jeroen Pijlman, Nyncke Hoekstra, Joachim G.C. Deru, J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Effect of Lolium perenne population differences on shoot tissue nitrogen concentrations when grown on a peat soil.
Cecile de Klein, Saman Bowatte, Priscila Simon, Jacobo Arango, Laura Cardenas, David Chadwick, Jeroen Pijlman, Robert Rees, Karl Richards, Guntur Subbarao, David Whitehead. 2022. Accelerating the development of biological nitrification inhibition as a viable nitrous oxide mitigation strategy in grazed livestock systems.
Jeroen Pijlman, G. Holshof, W. van den Berg, G.H. Ros, J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren. 2020. Soil nitrogen supply of peat grasslands estimated by degree days and soil organic matter content.
Jeroen Pijlman, Stijn J. Berger, Fay Lexmond, J. Bloem, Jan Willem van Groeningen, Eric Visser, J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren. 2019. Can the presence of plantain (Plantago lanceolata L.) improve nitrogen cycling of dairy grassland systems on peat soils?.

Rapport

Jeroen Pijlman, Esther Wattel-Koekkoek. 2023. Methaanafbraak in bodems.
Janus den Toonder, Thom van der Sluijs, Jeroen Pijlman, Marianne Hoogmoed. 2023. Exploring Cutting-Edge Strategies for Soil Carbon Enhancement and Emission Reduction.
Merijn van den Hout, Jan de Wit, Martine Bruinenberg, Nyncke Hoekstra, Pieter R.A. Struyk, Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Grasland maakt het verschil.
Monique W.P. Bestman, Jeroen Pijlman, Youri Egas, Ollie van Hal, Anna Koornneef, Frank Lenssinck, Nick J.M. van Eekeren. 2022. Eindrapportage Veen Voer en Verder II.
Debby van Rotterdam, Gerard Ros, Jeroen Pijlman, Frank P.M. Verhoeven, W. Honkoop, P.N.M. Schipper, R.F.A. Hendriks, Luuk van Gerven, G. van den Eertwegh. 2021. Proefpolder Kringlooplandbouw.
Jeroen Pijlman, Maaike van Agtmaal, Joachim G.C. Deru, Ruud van Uffelen. 2020. Veenverrijking met klei.
Berno Strootman, Floris Alkemade, Daan Zandbelt, Shera van den Wittenboer, Marieke Francke, Rienke Groot, Karen de Groot, Ruut van Paridon, Jeroen Pijlman, J. W. Erisman, Lisa Timmerman, Theo Spek, Sieger Burger, Anouk Gevaert, Maarten J. Waterloo. 2020. Op weg naar een New Deal tussen boer en maatschappij: Krimpenerwaard.
Berno Strootman, J. W. Erisman, Krijn Poppe, Merel A. Hondebrink, Jeroen Pijlman, Evert Prins, Pieter R.A. Struyk, Jan-Paul Wagenaar, Shera van den Wittenboer, Marieke Francke. 2020. Op weg naar een New Deal tussen boer en maatschappij: Advies en essays.
Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren, W. Honkoop, Jeroen Pijlman. 2020. De waarde van vaste mest.
Monique W.P. Bestman, Nick J.M. van Eekeren, Youri Egas, Jeroen Geurts, Karel van Houwelingen, Anna Koornneef, Frank Lenssinck, Jeroen Pijlman, Renske Vroom. 2019. Eindrapportage Veen Voer en Verder.
Jeroen Pijlman, Monique W.P. Bestman. 2019. De teelt van wilde rijst.
Jeroen Pijlman, Jan de Wit, Joachim G.C. Deru, Maaike van Agtmaal, Jan-Paul Wagenaar, J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren. 2018. Living lab Klimaatmax bedrijf - Voorstudie naar inrichting scenario’s van een landbouwbedrijf op veen met minimale klimaatimpact.

Vakblad artikel

Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren. 2023. OBSALIM: voerbenutting optimaliseren.
Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Obsalim: voerbenutting koeien optimaliseren.
W. Honkoop, Inge Rotteveel, Karel van Houwelingen, Nyncke Hoekstra, Monique W.P. Bestman, Jeroen Pijlman. 2023. Extensief melkveebedrijf op veen: keuzedilemma's.
Jeroen Pijlman, Jacco de Stigter, Waas Thissen, Abco de Buck. 2023. Bodem en water belangrijk voor opbrengst natte teelten.
Ollie van Hal, Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren, Udo Prins. 2021. Nederlandse melk op de wereldzuivelmarkt.
Jan de Wit, Udo Prins, Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren. 2021. ‘Gunfactor’ cruciaal bij bedrijfsovername.
Jeroen Pijlman, Martine Bruinenberg, Lisanne Koning, L. Sebek, Karel van Houwelingen. 2021. Kwart smalle weegbree in winterrantsoen mogelijk.
Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren, W. Honkoop, K de Jong, Jan de Wit. 2021. Extensivering melkveebedrijf vaak te duur.
Jeroen Pijlman, Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren, Ollie van Hal, Udo Prins. 2021. Rol van hoge grondprijzen in de melkveehouderij.
Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren, Jeroen Pijlman, Ollie van Hal, Udo Prins. 2020. Kosten inputs en kapitaal versus schaalgrootte.
Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren, Karel van Houwelingen, Youri Egas. 2020. Ervaring met smalle weegbree in veenweiden.
Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren, W. Honkoop, Karel van Houwelingen, G. van den Eertwegh. 2020. Stikstofbenutting verhogen in veenweiden.
Maaike van Agtmaal, Joachim G.C. Deru, Jeroen Pijlman, Ruud van Uffelen, Frank Lenssinck. 2020. Kleibagger als bodemverbeteraar.
Jeroen Pijlman, Jan de Wit, K. van Houwelingen, Youri Egas. 2019. Invloed maaidatum op voederwaarde en opname.
Debby van Rotterdam, Jeroen Pijlman, W. Honkoop, G. van den Eertwegh. 2019. Verbeteren benutting fosfaat in veenweiden.
Jeroen Pijlman, M. Boeschoten, P. Brouwer, Wouter Joop, Katrien Bes. 2019. Zoektocht naar azolla als lokaal eiwitgewas.
Jan de Wit, Stijn van de Goor, Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren. 2018. Opbouw organische stof met blijvend grasland.
Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren. 2017. Ervaringen met het ‘Kiemrad’.
Jeroen Geurts, Renske Vroom, Christian Fritz, Jeroen Pijlman, Monique W.P. Bestman, Nick J.M. van Eekeren, Karel van Houwelingen, Frank Lenssinck. 2017. Natte teelten: plant- en zaaimethoden van lisdodde.
Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren, Gerjan Hilhorst, Laurens Gerner, Toon van Kessel. 2016. Voederbieten.
Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren, Jan-Paul Wagenaar, Jan de Wit. 2016. Meer aandacht voor mineralenvoorziening.
Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren, Pierre Parren. 2016. Fytaforce en N-opname gras op veenbodem.

Brochure

Merijn van den Hout, Jan de Wit, Martine Bruinenberg, Nyncke Hoekstra, Pieter R.A. Struyk, Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Grasland maakt het verschil.
Nick J.M. van Eekeren, Jan de Wit, Carmen Versteeg, Nyncke Hoekstra, Jeroen Pijlman, Pedro W.L. Janssen, Joachim G.C. Deru, Martine Bruinenberg, Astrid Manhoudt, Anne Jansma, Diederik Sleurink, Pietjan de Jong, Teus Verhoeff, Barend Meerkerk, Rene Schepens, Frank Lenssinck. 2022. Winst & Weidevogels.
Monique W.P. Bestman, Jeroen Geurts, Youri Egas, Karel van Houwelingen, Frank Lenssinck, Anna Koornneef, Jeroen Pijlman, Renske Vroom, Nick J.M. van Eekeren. 2019. Natte teelten voor het veenweidengebied.

Overig

Jeroen Pijlman, Nyncke Hoekstra, Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Lager eiwitgehalte van Engels raaigras via veredeling voor lagere ammoniakemissie.
René Schepers, Barend Meerkerk, Els van Westrienen, Teus Verhoeff, Onno van Eijk, Aart de Zeeuw, Pedro W.L. Janssen, Sjon de Leeuw, Maaike van Agtmaal, Jeroen Pijlman, Joachim G.C. Deru, Nyncke Hoekstra, Karel van Houwelingen, Leo Kool, David de Jong, Youri Egas, Jan Voets, Martine Bruinenberg, Monique W.P. Bestman, Ingrid van Dixhoorn, Wim den Hartog, Delian Kool, Ariëtte van Knegsel, Peter de Wit, Cynthia Verwer, Anna Koornneef, Tim van Noord. 2022. De trots van de Krimpenerwaard.

Congres bijdragen

Jeroen Pijlman, D.T.C. Mani, Jan Willem van Groeningen, J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren. 2020. Can the temperate forage herb plantain (Plantago lanceolata L.) decrease nitrous oxide emissions from grassland on peat soils?.
Jeroen Pijlman, S. Koopmans, G. de Haan, Frank Lenssinck, K.M. van Houwelingen, J.P.M. Sanders, Joachim G.C. Deru, J. W. Erisman. 2018. Effect of feeding the grass fibrous fraction obtained from biorefinery on N ans P utilisation of dairy cows.