Julia A. Mechelse

Julia A. Mechelse
Onderzoeker Duurzaam Bodembeheer & Agrobiodiversiteit
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)

Expertise

Julia Mechelse werkt aan projecten die gericht zijn op het verbeteren van de biodiversiteit, de implementatie van agro-ecologische principes en het bevorderen van natuurinclusieve landbouw, waarbij de focus ligt op de akkerbouw. Door middel van veldonderzoek, gegevensanalyse, en wetenschappelijke inzichten streeft ze naar praktische oplossingen die niet alleen de landbouwproductie optimaliseren, maar ook de ecologische veerkracht van akkerbouwgebieden versterken.