Leen Janmaat

Ing. Leen Janmaat
Senior Adviseur
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)

Expertise

Leen Janmaat is senior onderzoeker en adviseur en werkt aan de thema's bodem, biodiversiteit en klimaat. Naast onderzoek verzorgt hij trainingen voor agrariërs en adviseurs. Samen met de praktijk werkt Leen aan vergroening waarbij landbouw en natuur beiden een plek verdienen. Door meer variatie ontstaat er een robuust landbouwsysteem die voldoet aan de beleidsdoelen. Goed voorbeeld doet volgen, daarom werkt hij samen met boeren en tuinders aan veldproeven en demonstraties. Zowel bodem als biodiversiteit vraagt om een systemische benadering, dit leidt tot praktische oplossingen.