Merijn van den Hout

Merijn van den Hout
Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Telefoon: 0343-523860

Expertise

Merijn van den Hout werkt aan verduurzaming van de melkveehouderij op de thema's klimaat, water, bodem en biodiversiteit. Hij werkt vooral op systeems-niveau aan oplossingen voor een toekomstbestendige melkveehouderij, rekening houdend met praktische inpasbaarheid en een goed verdienmodel voor de boer. Daarbij zijn de ecosysteemdiensten die een landbouwbedrijf kan leveren belangrijk; CO2 opslag in de bodem, schoon en voldoende water, ruimte voor biodiversiteit. Door onderzoek en kennisdeling over de waarde van een bedrijf in de volle breedte wordt gewerkt aan een robuust landbouwsysteem met meerwaarde voor boer, dier en natuur.