Nick J.M. van Eekeren

Dr. ir. Nick J.M. van Eekeren
Programmacoördinator Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)

Expertise

Nick van Eekeren studeerde veehouderij aan de Landbouwuniversiteit Wageningen is al meer dan 30 jaar werkzaam op het gebied van inhoud- en procesondersteuning bij kennisontwikkeling en –verspreiding. Sinds 1997 is hij verbonden aan het Louis Bolk Instituut als senior in verschillende melkveehouderijprojecten waarin hij naast het doen van onderzoek, ook studiegroepen en individuele bedrijven begeleidt. In deze projecten heeft hij een ruime ervaring opgedaan in het vertalen van onderzoek naar de praktijk en vice versa, met specifieke expertise op het gebied van verduurzaming van weidebeheer, nutriëntenkringlopen, biodiversiteit en bodemkwaliteit. Daarbij heeft hij relevante kennis en ervaring op het vlak van organische stofbeheer, klimaatadaptatie en bodem/water-vraagstukken. Nick van Eekeren wordt vaak als expert betrokken bij beleidsadvies, is een ervaren procesbegeleider en heeft vergelijkende kennis van diverse bodemsoorten in de melkveehouderij. Hij heeft een uitgebreid netwerk van boeren-, keten- en bestuurlijke contacten en is auteur van meer dan 500 publicaties, zowel wetenschappelijk als praktijkgericht.

Alle publicaties

Direct naar:

Wetenschappelijk artikel

Joost Sleiderink, Joachim G.C. Deru, R. van der Weide, Nick J.M. van Eekeren. 2024. Effects of reduced tillage and prolonged cover cropping in maize on soil quality and yield.
L.M. Alderkamp, A. van der Linden, C.W. Klootwijk, G. Holshof, Nick J.M. van Eekeren, F. Taube, C.E. van Middelaar. 2024. Grass clover swards: A way out for Dutch dairy farms under legislative pressure?.
Pedro W.L. Janssen, Nyncke Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Higher density swards have a higher load bearing capacity.
Martine Bruinenberg, Maaike van Agtmaal, Nyncke Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Residues of pesticides in dairy cow rations and fly treatments reduce the number of Coleoptera in dung.
Jeroen Pijlman, Nyncke Hoekstra, Joachim G.C. Deru, J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Effect of Lolium perenne population differences on shoot tissue nitrogen concentrations when grown on a peat soil.
Stephan van Vliet, Amanda Blair, Lydia Hite, Jennifer Cloward, Robert Ward, Carter Kruse, Herman van Wietmarschen, Nick J.M. van Eekeren, Scott Kronberg, Frederick Provenza. 2023. Pasture-finishing of bison improves animal metabolic health and potential health-promoting compounds in meat.
Nick J.M. van Eekeren, Eelke Jongejans, Maaike van Agtmaal, Yuxi Guo, Merit van der Velden, Carmen Versteeg, Henk Siepel. 2022. Microarthropod communities and their ecosystem services restore when permanent grassland with mowing or low-intensity grazing is installed.
Joachim G.C. Deru, Nyncke Hoekstra, Maaike van Agtmaal, J. Bloem, R. de Goede, L. Brussaard, Nick J.M. van Eekeren. 2021. Effects of Ca:Mg ratio and pH on soil chemical, physical and microbiological properties and grass N yield in drained peat soil.
Sofia Gomes, Peter van Bodegom, Maaike van Agtmaal, Nadejda A Soudzilovskaia, Monique W.P. Bestman, Elza Duijm, Arjen Speksnijder, Nick J.M. van Eekeren. 2020. Microbiota in Dung and Milk Differ Between Organic and Conventional Dairy Farms.
M. Hoogsteen, Evert-Jan Bakker, Nick J.M. van Eekeren, Pablo Tittonell, J.C.J. Groot, Martin K. Ittersum, Egbert Lantinga. 2020. Do Grazing Systems and Species Composition Affect Root Biomass and Soil Organic Matter Dynamics in Temperate Grassland Swards?.
H.R.P. Philips, et. al., Nick J.M. van Eekeren. 2019. Global distribution of earthworm diversity.
Jeroen Pijlman, Stijn J. Berger, Fay Lexmond, J. Bloem, Jan Willem van Groeningen, Eric Visser, J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren. 2019. Can the presence of plantain (Plantago lanceolata L.) improve nitrogen cycling of dairy grassland systems on peat soils?.
Brechje de Haas, Nyncke Hoekstra, Jan Rinze van der Schoot, Eric Visser, Hans de Kroon, Nick J.M. van Eekeren. 2019. Combining agro-ecological functions in grass-clover mixtures.
Nyncke Hoekstra, G. Holshof, R. Schils, Bert Philipsen, C.G. van Reenen, Karel van Houwelingen, Nick J.M. van Eekeren. 2019. The effect of Kurzrasen and Strip-Grazing on Grassland Performance and Soil Quality of a Peat Meadow.
J. W. Erisman, Guy Brasseur, P Ciais, Nick J.M. van Eekeren, Thomas L. Theis. 2015. Global change: Put people at the centre of global risk management.
Joachim G.C. Deru, Henk Schilder, Jan Rinze van der Schoot, Nick J.M. van Eekeren. 2014. Genetic differences in root mass of Lolium perenne varieties under field conditions.
Nick J.M. van Eekeren, H. de Boer, M.C. Hanegraaf, Jan G. Bokhorst, D. Nierop, J. Bloem, T. Schouten, R.G.M. de Goede, L. Brussaard. 2010. Ecosystem services in grassland associated with biotic and abiotic soil parameters.
M. Rutgers, A.J. Schouten, J. Bloem, Nick J.M. van Eekeren, R.G.M. de Goede, G.A.J.M. Jagers op Akkerhuis, A. van der Wal, C. Mulder, L. Brussaard, A.M. Breure. 2009. Biological measurements in a nationwide soil monitoring network.
Nick J.M. van Eekeren, D.W. van Liere, Franciska T. de Vries, M. Rutgers, R.G.M. de Goede, L. Brussaard. 2009. A mixture of grass and clover combines the positive effects of both plant species on selected soil biota.
Nick J.M. van Eekeren, L. Bommele, J. Bloem, M. Rutgers, R.G.M. de Goede, D. Reheul, L. Brussaard. 2008. Soil biological quality after 36 years of ley-arable cropping, permanent grassland and permanent arable cropping.
Franciska T. de Vries, J. Bloem, Nick J.M. van Eekeren, L. Brussaard, E. Hoffland. 2007. Fungal biomass in pastures increases with age and reduced N input.
Franciska T. de Vries, Ellis Hofland, Nick J.M. van Eekeren, L. Brussaard, J. Bloem. 2006. Fungal/bacterial ratios in grasslands with contrasting nitrogen management.

Rapport

Nick J.M. van Eekeren, Anthonie Stip, Pedro W.L. Janssen, Rob Geerts, T. Visser, Willemien Geertsema. 2024. Kruidenrijk grasland – betekenis voor productie, bodem en biodiversiteit.
Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Jersey-kaas: klimaatvriendelijk?.
Wim van Dijk, Nick J.M. van Eekeren, Jantine van Middelkoop, Gerard Velthof. 2021. Stikstofdynamiek bij vruchtwisseling van grasland en bouwland.
Nick J.M. van Eekeren, Eelke Jongejans, Maaike van Agtmaal, Yuxi Guo, Merit van der Velden, Carmen Versteeg, Henk Siepel. 2021. Bodemleven in de toplaag.
Anne van Doorn, J. Reijs, J. W. Erisman, Frank P.M. Verhoeven, Daan Verstand, Wouter de Jong, Karin Andeweg, Nick J.M. van Eekeren, Anne Charlotte Hoes, Heleen van Kernebeek, Chris J. Koopmans, Jan-Paul Wagenaar, Pieter de Wolf. 2021. Integraal sturen op doelen voor duurzame landbouw via KPI’s.
Gerard Ros, Sven Verweij, Nick Quist, Nick J.M. van Eekeren. 2020. BedrijfsBodemWaterPlan.
Nyncke Hoekstra, Joost Sleiderink, Joachim G.C. Deru, Maaike van Agtmaal, Nick J.M. van Eekeren. 2020. Hydrofobie op veengrond.
Peter Keijzer, Floor C. van Malland MSc, Maaike van Agtmaal, Nick J.M. van Eekeren, G.K. Pot, Peter Voshol. 2020. Gezonde bodem ... gewas/vee ... voeding ... mens.
Nick J.M. van Eekeren, T. Visser. 2019. Memo: Invulling Kruidenrijk grasland.
H. de Boer, Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren. 2018. Woelen van verdicht grasland op een zavelgrond en een zware kleigrond.
Maaike van Agtmaal, Goaitske Iepema, Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren. 2018. Effect van kunstmestgift op afbraak van organische stof in veenweidebodems.
Jeroen Pijlman, Jan de Wit, Joachim G.C. Deru, Maaike van Agtmaal, Jan-Paul Wagenaar, J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren. 2018. Living lab Klimaatmax bedrijf - Voorstudie naar inrichting scenario’s van een landbouwbedrijf op veen met minimale klimaatimpact.
J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren, Anne van Doorn, Willemien Geertsema, Nico Polman. 2017. Maatregelen Natuurinclusieve landbouw.
Lucy P.L. van de Vijver, Cynthia Verwer, G. Smolders, A.J.T.M. Hospers-Brands, Nick J.M. van Eekeren. 2016. The cycle of veterinary antibiotics in the ecosystem.
Nick J.M. van Eekeren, Joachim G.C. Deru, Frank Lenssinck, J. Bloem. 2016. Bodemkwaliteit op veengrond.
H. de Boer, Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren. 2016. Woelen van blijvend grasland op een zandgrond.
Nick J.M. van Eekeren, Joachim G.C. Deru, Stephanie Gerdes. 2015. Bufferboeren: Productieve maatregelen voor meer droogtetolerantie.
P.N.M. Schipper, R.F.A. Hendriks, I.G.A.M. Noij, W. Honkoop, Nick J.M. van Eekeren, L. Boekhorst. 2015. Potentie Kringlooplandbouw en onderwaterdrainage in veenweide.
M. Rutgers, T. Schouten, J. Bloem, E. Buis, Wim Dimmers, Nick J.M. van Eekeren, R.G.M. de Goede, G.A.J.M. Jagers op Akkerhuis, H. Keidel, G. Korthals, C. Mulder, Esther Wattel-Koekkoek. 2014. Een indicatorsysteem voor ecosysteemdiensten van de bodem.
Boki Luske, Joachim G.C. Deru, Henk Wösten, J.H. Faber, Nick J.M. van Eekeren. 2012. Beworteling van grasland en droogtetolerantie: Maatregelen voor een diepere beworteling..
J.H. Faber, Henk Wösten, Gerben Bakker, Jan G. Bokhorst, Eduard Hummelink, Ivo Laros, Nico van den Brink, Joachim G.C. Deru, Boki Luske, Nick J.M. van Eekeren. 2012. Droogteresistentie van grasland in de Gelderse Vallei.
E.B. Oosterveld, Nick J.M. van Eekeren, H. Keidel. 2010. Naar een bodemadviessysteem voor weidevogelreservaten.
Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren, H. de Boer. 2010. Beworteling van grasland - een literatuurstudie.
Bart G.H. Timmermans, Nick J.M. van Eekeren, Edith Finke. 2010. Evenwichtige Verschraling van natuurpercelen: Eindverslag 2007-2009.
Jaap Schröder, Nick J.M. van Eekeren, Durk Oosterhof. 2006. De stikstofstromen bij Oosterhof nader bekeken.
H.A. van Schooten, Nick J.M. van Eekeren, M.C. Hanegraaf, G.J.H.M. van der Burgt, Matteo de Visser. 2006. Effect meerjarige toepassing groenbemester en organische mest op bodemkwaliteit bij continuteelt maïs.
Chris J. Koopmans, Frans W. Smeding, M. Rutgers, J. Bloem, Nick J.M. van Eekeren. 2006. Biodiversiteit en bodembeheer in de landbouw.
G.J.H.M. van der Burgt, Nick J.M. van Eekeren. 2006. Fosfaatbemesting van grasklaver.
Nick J.M. van Eekeren, Ellen Heeres, Goaitske Iepema, H van der Meer. 2005. Kalibemesting van grasklaver.
Nick J.M. van Eekeren, Ellen Heeres, Goaitske Iepema, H van der Meer. 2005. Kalibemesting van grasklaver op biologische melkveebedrijven.
Ton Baars, Goaitske Iepema, Nick J.M. van Eekeren, Erik W. Baars. 2005. Werkwijze en methode binnen de Bioveem-aanpak.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, Marco van Liere. 2005. De kracht van klaver.

Vakblad artikel

Nick J.M. van Eekeren, Pedro W.L. Janssen, Willemien Geertsema, Anthonie Stip, Rob Geerts, T. Visser. 2024. Kruidenrijk grasland: biodiversiteit en productie.
Pedro W.L. Janssen, Nick J.M. van Eekeren, Rosa Boone, Robin Lexmond, Huub Ploegmakers, Tiny Wigman. 2024. Productief kruidenrijk grasland in de praktijk.
Roos van de Logt, Thom van der Sluijs, Nick J.M. van Eekeren. 2024. Pendelende regenwormen voor waterregulatie.
Roos van de Logt, Thom van der Sluijs, Nick J.M. van Eekeren. 2024. Kan de regenworm een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie?.
Pedro W.L. Janssen, Nick J.M. van Eekeren, Thomas van Tetering, Tom Niehof. 2024. Smalle weegbree: Grote verschillen in rassen.
Nick J.M. van Eekeren, Pedro W.L. Janssen. 2023. Levensduur van witte klaver in grasland verlengen.
Jacco de Stigter, Waas Thissen, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Vegan kaas: de nieuwe margarine?.
Dion van Deijl, Bernard Voortman, Joost Sleiderink, Nyncke Hoekstra, Merijn van den Hout, Jop van der Wel, Nick J.M. van Eekeren, Gé van den Eertwegh. 2023. Verdamping en gewasontwikkeling onder droge omstandigheden: modelberekeningen van de werkelijke transpiratie van een aantal landbouwgewassen.
Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren. 2023. OBSALIM: voerbenutting optimaliseren.
Jan de Wit, Roos de Adelhart Toorop, Nick J.M. van Eekeren. 2022. Lessen over samenwerken akkerbouw en veehouderij.
H. Keidel, Nick J.M. van Eekeren. 2022. Aaltjes in sorghum en mais vergeleken.
Nick J.M. van Eekeren, Martine Bruinenberg, Ben van Vorle. 2021. Bewuste strokeuze om pesticiden in stro.
Nick J.M. van Eekeren, Martine Bruinenberg, Ben van Vorle. 2021. Pesticiden in gangbaar en biologisch stro.
Jan de Wit, Udo Prins, Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren. 2021. ‘Gunfactor’ cruciaal bij bedrijfsovername.
Nick J.M. van Eekeren, Loes Ederveen. 2021. Klaverzaad voeren aan koeien?.
Nyncke Hoekstra, Joost Sleiderink, Roos van de Logt, Nick J.M. van Eekeren. 2021. Doorbreken pendelende regenwormen schalterveen?.
Roos van de Logt, Nick J.M. van Eekeren. 2021. Het nut van pendelaars bij piekbuien en droogte.
J. W. Erisman, Chris J. Koopmans, Marleen Zanen, Nick J.M. van Eekeren, Jan-Paul Wagenaar. 2020. Prestatie-indicatoren voor landbouwbodems.
Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren, W. Honkoop, Karel van Houwelingen, Gé van den Eertwegh. 2020. Stikstofbenutting verhogen in veenweiden.
Nyncke Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren. 2020. Kansen voor voorweiden in weidevogelbeheer.
Anne van Doorn, Dick Melman, J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren. 2020. De biodiversiteitsmonitor voor beloning van boeren voor biodiversiteitsverbetering.
Pedro W.L. Janssen, Jan-Paul Wagenaar, Nick J.M. van Eekeren, Henk Antonissen. 2020. Productief kruidenrijk grasland biedt kans.
Nick J.M. van Eekeren, Maaike van Agtmaal, Monique W.P. Bestman, Sofia Gomes, Peter van Bodegom, Nadejda A Soudzilovskaia, Elza Duijm, Arjen Speksnijder. 2020. Bacteriën en schimmels op melkveebedrijf in beeld.
M. Rutgers, Nick J.M. van Eekeren. 2019. Regenwormen in Science.
Maaike van Agtmaal, Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren, Pius Floris. 2019. Effect enten mycorrhizaschimmels op maisgroei.
Boki Luske, Nick J.M. van Eekeren. 2018. Agroforestry en het melkveebedrijf.
Jan de Wit, Maaike van Agtmaal, Nick J.M. van Eekeren, Pius Floris. 2018. Effect van mycorrhizaschimmels op grasgroei.
Lavinda Kok, Nick J.M. van Eekeren, Wim van der Putten, Gert Jan van den Born, T. Schouten, M. Rutgers. 2017. Zonneparken en bodemafdekking.
Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren, Frank Lenssinck, J. Bloem. 2016. Effect Ca- en Mg-meststoffen op bodemkwaliteit en grasproductie op veengrond.
Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren, Pierre Parren. 2016. Fytaforce en N-opname gras op veenbodem.
Nick J.M. van Eekeren, Stijn van de Goor, Jan de Wit, A. Evers, Michel de Haan. 2016. Inkomen 7.000 euro hoger bij betere bodemkwaliteit.
Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren, Frank Lenssinck. 2016. Mest voor weidevogelgebieden in veenweiden.
Nick J.M. van Eekeren, Boki Luske, M Vonk, E. Anssems. 2015. Voederbomen in trek.
Nick J.M. van Eekeren, Boki Luske, M Vonk, E. Anssems. 2015. Voederbomen in de wei.
Nick J.M. van Eekeren, Petra I. Rietberg, Laurens Gerner, Maricke van Leeuwen. 2015. Verdichting voorkomen is cruciaal.
Hans van Engen, E. Anssems, Michiel Maas, Nick J.M. van Eekeren, Paul Römkens, Piet de Nijs. 2014. Stadslandbouw en stedelijke bodemkwaliteit.
T. Schouten, R.G.M. de Goede, Nick J.M. van Eekeren, M. Rutgers. 2014. De schoonheid van een duurzaam beheerde bodem.
Nick J.M. van Eekeren, Jan de Wit, Joachim G.C. Deru. 2014. Koester de regenworm.
Nick J.M. van Eekeren, Gino Smeulders, Bert Carpay, Huig Bergsma. 2014. Kali uit gesteentemeel voor grasklaver?.
Hans van Engen, E. Anssems, Michiel Maas, Nick J.M. van Eekeren, Paul Römkens, Piet de Nijs. 2014. Stadslandbouw en stedelijke bodemkwaliteit.
H. Kloen, Anneloes Visser, J. Bloem, Nick J.M. van Eekeren, Joachim G.C. Deru. 2013. Is stapeling van diensten mogelijk in de veenweiden?.
Jan de Wit, Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren. 2012. Mengsels met kropaar of rietzwenkgras interessant voor maaipercelen.
Nick J.M. van Eekeren. 2012. Zorgen voor klaver.
Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren, Jan Visscher, Henk Schilder. 2011. Grote variëteit in Engelse raaigrassen.
Nick J.M. van Eekeren, W. Govaerts, G. Smolders. 2010. Zwavelvoorziening op melkveebedrijven.
Joachim G.C. Deru, G.J.H.M. van der Burgt, Nick J.M. van Eekeren, Harm Wientjes. 2010. Maïsteelt en  mestscheiding: Langetermijneffecten op organische stof.
H. de Boer, Nick J.M. van Eekeren, M.H. Hanegraaf. 2007. Organische mest belangrijk voor grasopbrengst.
H. de Boer, Nick J.M. van Eekeren, T. Schouten, J. Bloem. 2006. Eenmalig mestuitrijden zonder schade.
Nick J.M. van Eekeren, Jan G. Bokhorst, H. de Boer, M.C. Hanegraaf. 2005. Kwaliteit grond is meer dan een goede bemestingstoestand.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, Frans W. Smeding. 2004. Grasklaver voor verschraling van natuurgronden.
Nick J.M. van Eekeren, L. Bommele. 2004. Het klavercystenaaltje.
Nick J.M. van Eekeren, Idse Hoving, Jan de Wit. 2002. Bemesten op het scherp van de snede.

Brochure

Pedro W.L. Janssen, Martine Bruinenberg, Nick J.M. van Eekeren, Nyncke Hoekstra, Jeroen Pijlman, Ton van Schie, Jan-Paul Wagenaar, Jan de Wit. 2024. Handleiding Productief Kruidenrijk Grasland.
Martine Bruinenberg, Nick J.M. van Eekeren, Maaike van Agtmaal, Arie Klop, Nic Boerboom, Roy Kuenen, Luuk Maas, Tim van Summeren, Walter de Milliano. 2023. Teeltbrochure sorghum.
Anne Jansma, Nyncke Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren, Anthonie Stip, Goaitske Iepema, Astrid Manhoudt. 2021. Koeien en kruiden.
Monique W.P. Bestman, Jeroen Geurts, Youri Egas, Karel van Houwelingen, Frank Lenssinck, Anna Koornneef, Jeroen Pijlman, Renske Vroom, Nick J.M. van Eekeren. 2019. Natte teelten voor het veenweidengebied.
J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren, Willemijn J.M. Cuijpers, Jan de Wit. 2016. Biodiversiteit als basis voor het agrarische bedrijf.
Nick J.M. van Eekeren, Jan G. Bokhorst, Joachim G.C. Deru, Jan de Wit. 2014. Regenwormen op het melkveebedrijf.
Nick J.M. van Eekeren, Bert Philipsen. 2014. Goed bodembeheer op veen boert beter.
Bart G.H. Timmermans, Nick J.M. van Eekeren, Edith Finke, Frans W. Smeding, Merijn M. Bos. 2010. Fosfaat uitmijnen op natuurpercelen met gras/klaver en kalibemesting.
Udo Prins, Gerard Oomen, Nick J.M. van Eekeren. 2008. Direct zaaien van snijmaïs.

Congres bijdragen

Nyncke Hoekstra, Jonathan R. De Long, Anne Jansma, Goaitske Iepema, Astrid Manhoudt, Nick J.M. van Eekeren. 2024. Mixed effects of sward biodiversity and management regime on ecosystem services.
Pedro W.L. Janssen, Nyncke Hoekstra, Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren. 2024. Overseeding clovers and forbs in permanent grassland on peaty soils.
Anne Jansma, Nyncke Hoekstra, Nick J.M. van Eekeren, Robert Baars. 2024. The effect of grassland management intensity on earthworms and leatherjackets.
C.W. Klootwijk, M. Cougnon, Martine Bruinenberg, Nick J.M. van Eekeren, M. Frijlink, A.P. Philipsen, A. van den Pol-van Dasselaar. 2024. “Why grasslands?”: Insights from Farm Case Studies in the Netherlands and Flanders.
Roos van de Logt, Carmen Versteeg, Pieter R.A. Struyk, Nick J.M. van Eekeren. 2024. Introducing the anecic earthworm Lumbricus terrestris in grasslands to improve water regulation.
Jeroen Pijlman, Nyncke Hoekstra, Joachim G.C. Deru, J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren. 2024. Lolium perenne populations effects on nitrogen concentration, use and uptake efficiency when grown on peat.
Pedro W.L. Janssen, Merijn van den Hout, Henk Schilder, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Can Equisetum palustre L. be combatted using electrical weed control?.
Nick J.M. van Eekeren, Jan de Wit, G.J.H.M. van der Burgt, J. Eriksen, D. Reheul, Nyncke Hoekstra. 2023. Leys in sustainable farming systems.
Pedro W.L. Janssen, Nyncke Hoekstra, Jan Rinze van der Schoot, Nick J.M. van Eekeren. 2023. White clover (Trifolium repens) population dynamics are partly dependent on timing of seminal taproot death.
Nyncke Hoekstra, G. Holshof, R.L.M. Schils, B. Philipsen, Nick J.M. van Eekeren. 2020. The effect of kurzrasen and strip-grazing on grassland performance and load bearing capacity of a peat meadow.
Nick J.M. van Eekeren, J. W. Erisman, Jan de Wit, Chris J. Koopmans, Willemijn J.M. Cuijpers, Natasja Oerlemans. 2018. Dairy farming and biodiversity: seeking for a better balance.
Joachim G.C. Deru, Henk Schilder, Jan Rinze van der Schoot, Nick J.M. van Eekeren. 2016. No Trade-off Between Root Biomass and Aboveground Production in Lolium perenne.
Nick J.M. van Eekeren, M. Hoogsteen, Joachim G.C. Deru, Jan de Wit, Egbert Lantinga. 2015. White clover content and grassland productivity in simulated grazing systems.
Nick J.M. van Eekeren, Cynthia Verwer, Frank Lenssinck, H.A. van Schooten, Bert Philipsen. 2015. Effect of harrowing and watering on disappearance of dung pats in pastures.
Cynthia Verwer, Frank Lenssinck, H.A. van Schooten, A.P. Philipsen, Nick J.M. van Eekeren. 2015. Effect of harrowing and watering on disappearance of dung pats in pastures.
Joachim G.C. Deru, Henk Schilder, Jan Rinze van der Schoot, Nick J.M. van Eekeren. 2015. No trade-off between root biomass and aboveground production in Lolium perenne.
Nick J.M. van Eekeren, Petra I. Rietberg, Goaitske Iepema, Jan de Wit. 2014. Does early spring grazing stimulate spring grass production?.
Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren, Jan-Paul Wagenaar, Frans W. Smeding. 2014. Species identity important to achieve benefits of diverse grassland mixtures.
Monique W.P. Bestman, Nick J.M. van Eekeren, Boki Luske, M Vonk, E. Anssems, M. Boosten, Miriam van Bree. 2014. Introducing trees in dairy and poultry farms.
Monique W.P. Bestman, Maaike Stoffelsma, Cynthia Verwer, Nick J.M. van Eekeren. 2014. Goats choose to eat trees when having free choice.
G.J.H.M. van der Burgt, Nick J.M. van Eekeren, Johannes Scholberg, Chris J. Koopmans. 2013. Lucerne (Medicago sativa) or grass-clover as cut-and-carry fertilizers in organic agriculture.
Nick J.M. van Eekeren, Jan G. Bokhorst, L. Brussaard. 2010. Roots and earthworms under grass, clover and a grass-clover mixture.
Nick J.M. van Eekeren, L. Bommele, Jan G. Bokhorst, T. Schouten, D. Reheul, L. Brussaard. 2010. Anecic earthworms and associated ecosystem services in a ley-arable crop rotation.
Jan de Wit, G.J.H.M. van der Burgt, Nick J.M. van Eekeren. 2005. Management options to reduce N-losses from ploughed grass-clover.
Nick J.M. van Eekeren, Frans W. Smeding, A.J. Schouten. 2005. Analysis of the soil foodweb structure on organic and conventional diary farms.
Nick J.M. van Eekeren, Frans W. Smeding, A.J. Schouten. 2005. Analysis of the soil foodweb on organic- and conventional dairy farms..
Nick J.M. van Eekeren, Frans W. Smeding, Franciska T. de Vries, J. Bloem. 2005. Analysis of the soil food web structure under grass and grassclover.

Flyers en factsheets

Overig

Roos van de Logt, Carmen Versteeg, Nick J.M. van Eekeren, Thom van der Sluijs, Pieter R.A. Struyk. 2023. Pendelende regenworm “Lumbricus terrestris” voor klimaatadaptatie.
Jeroen Pijlman, Nyncke Hoekstra, Joachim G.C. Deru, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Lager eiwitgehalte van Engels raaigras via veredeling voor lagere ammoniakemissie.
D.W. van Liere, M.J.J.E. Loonen, Nick J.M. van Eekeren. 2005. Grauwe ganzen leren gras te mijden..

Boek(sectie)

Nick J.M. van Eekeren, Bert Philipsen, Jan G. Bokhorst, Coen ter Berg. 2019. Bodemsignalen grasland (Editie Nederlands).
Chris J. Koopmans, Jan G. Bokhorst, Coen ter Berg, Nick J.M. van Eekeren. 2015. Soil Signals.
Berrie Klein-Swormink, Bert Philipsen, Nick J.M. van Eekeren. 2010. Grünlandsignale: Praxisleitfaden für eine optimale Grünlandnutzung.
Nick J.M. van Eekeren, Udo Prins, Gerard Oomen. 2007. Direct zaaien van maïs in een partnergewas.
Berrie Klein-Swormink, Bert Philipsen, Nick J.M. van Eekeren. 2007. Graslandsignalen.

Wetenschappelijk artikel, Vakblad artikel

Nick J.M. van Eekeren, Bert Philipsen. 2014. Bodemkwaliteit en graslandproductie.
Nick J.M. van Eekeren, Bert Philipsen. 2014. Bodemkwaliteit en graslandproductie.

Nieuwsbrief

B. Bomhof, Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, Lidwien Daniels. 2014. Goud van Oud Grasland #1.
B. Bomhof, Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, Metha W. van Bruggen. 2014. Goud van Oud Grasland #3.
B. Bomhof, Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema. 2014. Goud van Oud Grasland #2.
Nick J.M. van Eekeren, E. Anssems, H. Janssen, T. van Korven. 2009. Nieuwsbrief Melk en mineralen # 8.
Nick J.M. van Eekeren, Udo Prins, Frank P.M. Verhoeven, Wim Bussink, Geert Wilms. 2007. Nieuwsbrief Melk en Mineralen - 4.
Nick J.M. van Eekeren, Henk Antonissen, T. van Korven. 2007. Nieuwsbrief Melk en Mineralen - 5.
Nick J.M. van Eekeren, E. Anssems, Wim Bussink, T. van Korven, Frank P.M. Verhoeven, W. Govaerts. 2007. Nieuwsbrief Melk en Mineralen - 6.
Nick J.M. van Eekeren, Ad Verhoeven, J.R. Bloksma, Udo Prins. 2006. Nieuwsbrief Melk en Mineralen - 3.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema. 2005. Nieuwsbrief klaverkracht 5.
Gertie Schouten, Nick J.M. van Eekeren. 2005. Nieuwsbrief Melk en Mineralen - 1.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema. 2004. Nieuwsbrief Klaverkracht 4.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema. 2004. Nieuwsbrief Klaverkracht 3.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema. 2003. Nieuwsbrief Klaverkracht 1.
Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema. 2003. Nieuwsbrief Klaverkracht 2.