Nyncke J. Hoekstra

Dr. ir, Nyncke J. Hoekstra
Onderzoeker Grasland & Agrobiodiversiteit
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)

Expertise

Nyncke Hoekstra werkt met name in de melkveehouderij rondom de thema's biodiversiteit, bodemkwaliteit en ruwvoerproductie. Zij werkt samen met boeren, onderzoekers en verschillende organisaties en bedrijven aan onderzoek en monitoring op plot-, perceel-, of bedrijfsniveau. Onderwerpen waaraan Nyncke werkt zijn bodemkwaliteit, draagkracht en graslandproductie in het veenweidebied, kruidenrijk grasland, beweiding en weidevogelbeheer.