Pedro W.L. Janssen

Pedro W.L. Janssen MSc
Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)

Expertise

Pedro Janssen werkt met name in de melkveehouderij rondom thema’s opbrengst, voederwaarde, klimaat en biodiversiteit. Zijn specialisme is met name productief en extensief kruidenrijk grasland. Hierin doet hij zowel onderzoek naar opbrengsten, voederwaarde en biodiversiteit, maar begeleidt hij ook boeren met de inpassing en management in hun bedrijf. Hiernaast doet hij ook nog onderzoek naar de persistentie van witte klaver en de draagkracht van grasland in het veenweidegebied bij een verhoogd waterpeil. Door onderzoek te doen naar deze onderwerpen hoopt hij bij te dragen aan een toekomstbestendige melkveehouderij.