Pieter Jans Jansonius

Drs. Pieter Jans Pieter Jans Jansonius
Onderzoeker Fruitteelt
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)
E-mail: info@louisbolk.nl (algemeen)

Alle publicaties

Direct naar:

Boek(sectie)

Lucy P.L. van de Vijver, J.R. Bloksma, Pieter Jans Jansonius, Bart G.H. Timmermans. 2013. Biologisch-dynamische Qualität im Obstbau. Erkennen, erzeugen und vermitteln.
J.R. Bloksma, Pieter Jans Jansonius, Marleen Zanen, J. Peeters, G. Brouwer, R. van der Maas, Anton de Jager, Wouter van Teeffelen, Marc Trapman, Coen ter Berg. 2004. Biologische appels en peren: Teeltmaatregelen voor kwaliteitsfruit.
J.R. Bloksma, Pieter Jans Jansonius. 2002. Blattreihen als Abbild des Triebwachstums.
J.R. Bloksma, Pieter Jans Jansonius, Marleen Zanen, G. Brouwer. 2001. Informatie en Literatuur voor de biologische fruitteelt.
J.R. Bloksma, Pieter Jans Jansonius. 2000. Bladreeksen als beeld van twijggroei.
J.R. Bloksma, Pieter Jans Jansonius. 2000. Leaf series as an image of shoot growth.
J.R. Bloksma, Pieter Jans Jansonius, G. Brouwer. 1998. Natuur in en om de boomgaard.

Vakblad artikel

Pieter Jans Jansonius, Lucy P.L. van de Vijver, J.R. Bloksma, M. Buchmann. 2012. Biologisch-dynamische Qualität im Obstbau. Was können wir erkennen und vermitteln?.
Pieter Jans Jansonius, P.F. de Jong, R. Anbergen. 2003. Vruchtboomkanker te lijf met gebluste kalk..
J.R. Bloksma, Pieter Jans Jansonius. 2001. Kalkzwavel voldoet als bloemdunner.
J.R. Bloksma, Pieter Jans Jansonius. 2000. Calcium uptake and fruit quality.
J.R. Bloksma, Pieter Jans Jansonius. 2000. Kalziumafnahme und Fruchtqualität.
Bart Heijne, R. Anbergen, Pieter Jans Jansonius, J.R. Bloksma. 1998. Calkalk biedt mogelijkheid voor milieuvriendelijke kankerbeheersing.

Flyers en factsheets

Congres bijdragen

Nick J.M. van Eekeren, L. Fehér, Frans W. Smeding, Udo Prins, Pieter Jans Jansonius. 2006. Controlling broad-leaved dock (Rumex obtusifolius) in grass clover mixtures.
Marleen Zanen, Pieter Jans Jansonius, J.R. Bloksma. 2005. Quality of organically grown apples throughout the chain.

Rapport

Bart G.H. Timmermans, Pieter Jans Jansonius, Riekje Bruinenberg. 2009. Kali-vinasse tegen ascosporen vorming in Conference blad.
Nick J.M. van Eekeren, Pieter Jans Jansonius. 2005. Ridderzuring beheersen.
Pieter Jans Jansonius, Marleen Zanen. 2005. Kwaliteit van Topaz in het winkelschap.
Pieter Jans Jansonius, Marleen Zanen. 2005. Topaz afzetten in de natuurvoedingswinkel.
Pieter Jans Jansonius, Marleen Zanen. 2005. Pluktijdstip en bewaarbaarheid van Topaz.
Pieter Jans Jansonius, Marleen Zanen, J.R. Bloksma. 2004. Kwaliteit van biologisch geteelde appelen in de keten.
H.S. van der Meulen, Pieter Jans Jansonius, Laura Jonker, Wouter van Teeffelen, Marleen Zanen. 2004. Ketenstijlen in de biologische appelsector.
J.R. Bloksma, Martin Northolt, Machteld A.S. Huber, Pieter Jans Jansonius, Marleen Zanen. 2004. Parameters for apple quality-2.
J.R. Bloksma, Pieter Jans Jansonius. 2000. Leaf series as an image of shoot growth..
J.R. Bloksma, Pieter Jans Jansonius, H. Albers. 1999. Bedrijfsbegeleidend onderzoek in Boomgaard Bokhoven.
J.R. Bloksma, Pieter Jans Jansonius. 1998. Eindverslag project GBP-boomteelt 1996-1998.

Jaarverslag

Pieter Jans Jansonius, Marleen Zanen, J.R. Bloksma. 2004. Jaarverslag biologische fruitteelt 2003.
Pieter Jans Jansonius, Marleen Zanen, J.R. Bloksma. 2004. Annual report 2003 organic fruit growing research.
J.R. Bloksma, Pieter Jans Jansonius, Marleen Zanen. 2003. Jaarverslag biologische fruitteelt 2002.
J.R. Bloksma, Pieter Jans Jansonius, Marleen Zanen. 2003. Annual report 2002 LBI organic fruit growing research.
J.R. Bloksma, Pieter Jans Jansonius, Marleen Zanen. 2002. Annual report 2001 LBI organic fruit growing research.
J.R. Bloksma, Pieter Jans Jansonius, Marleen Zanen. 2002. Jaarverslag biologische fruitteelt 2001.
J.R. Bloksma, Pieter Jans Jansonius. 2000. Jaarverslag biologische fruitteelt 1999.
J.R. Bloksma, Pieter Jans Jansonius. 2000. Annual report 1999, LBI organic fruit growing research.
J.R. Bloksma, Pieter Jans Jansonius. 1998. Jaarverslag 1998 Afd. fruitteelt.
J.R. Bloksma, Pieter Jans Jansonius. 1998. Annual report 1998 Research organic fruitgrowing.

Overig

Pieter Jans Jansonius, Jans, Wouter van Teeffelen. 2003. Verslag Biofach 2003.

Brochure

J.R. Bloksma, Pieter Jans Jansonius, Marleen Zanen. 1999. Nutriëntenbalans in de biologische fruitteelt.
J.R. Bloksma, Pieter Jans Jansonius. 1999. Biologisch uitgangsmateriaal voor de fruitteelt.
J.R. Bloksma, Pieter Jans Jansonius. 1998. Toekomstvisies voor de biologische fruitteelt, deel 1.