Roos C.F. van de Logt

Roos C.F. van de Logt MSc
Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)

Expertise

Roos van de Logt besteedt een aanzienlijk deel van haar tijd onder de grond. Ze doet onderzoek naar de rol van regenwormen in klimaatadaptatie van graslanden. Deze zogenaamde ‘ecosystem engineers’ zijn bij de meeste boeren al een graag geziene gast, maar er valt nog veel te leren over waar ze zich precies thuis voelen en hoe graslandmanagement daaraan kan bijdragen. Met haar achtergrond als bioloog werkt ze graag aan thema’s waar biologie en voedselproductie elkaar ontmoeten, om vanuit een integraal perspectief tot toekomstbestendige systemen te komen.

Alle publicaties

Direct naar:

Rapport

Pieter R.A. Struyk, Joachim G.C. Deru, Joost Sleiderink, Roos van de Logt. 2022. Effect van onderwater-drukdrainage op bodem, gewas en voedselbeschikbaarheid voor weidevogels.

Vakblad artikel

Roos van de Logt, Nick J.M. van Eekeren. 2021. Het nut van pendelaars bij piekbuien en droogte.
Nyncke Hoekstra, Joost Sleiderink, Roos van de Logt, Nick J.M. van Eekeren. 2021. Doorbreken pendelende regenwormen schalterveen?.