Willemien Geertsema

Dr. ir. Willemien Geertsema
Onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit
Telefoon: +31(0)343 523.860 (algemeen)
twitter icon

Expertise

Willemien Geertsema werkt aan het versterken van de relatie tussen natuur en landbouw. Ze richt zich daarbij op de versterking van de biodiversiteit en op toekomstbestendige landbouwbedrijven. Ze heeft brede kennis van wilde flora en ecosysteemdiensten, maar ook van agrarisch natuurbeheer, landbouwbeleid en gebiedsprocessen. In haar werk houdt ze steeds de toepasbaarheid van ontwikkelde kennis in de gaten. Die toepassing kan bij melkveehouders of akkerbouwers liggen, maar ook bij terreinbeheerders of onderdeel zijn van gebiedsontwikkeling.