Missie en visie

Missie

Wij zijn een onafhankelijk internationaal erkend kennisinstituut ter bevordering van wetenschappelijk aantoonbaar duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Dankzij de uitvoering van praktijkgericht onderzoek en advies dragen wij al meer dan 40 jaar bij aan gezonde bodems, planten, dieren en mensen in hun onderlinge samenhang. Met ons werk leveren wij een positieve bijdrage aan de maatschappij. Wij doen dit vanuit de volgende kernwaarden en/of uitgangspunten: grensverleggend, aantoonbaar, samenhangend en toepasbaar. 

Visie

Wij streven naar positieve gezondheid en vitaliteit, een veerkrachtig voedselsysteem, een duurzame leefomgeving en een volhoudbare landbouw. Daarvoor richten we ons onderzoek op maatschappelijke transities die daaraan bijdragen. De gerelateerde onderzoeksvragen hebben we ondergebracht in een zestal thema’s waarop we actief werken en die we zeer relevant achten voor een duurzame, gezonde en volhoudbare aarde en samenleving: 

Voor deze actuele thema’s hebben we onze visie naar de toekomst beschreven en daaraan relevante onderwerpen, projecten, medewerkers en publicaties gekoppeld. Onze focus is primair op Nederland.  

Hoe we dat op onze eigen wijze doen, vind je terug op de pagina over onze werkwijze en op de pagina over onze organisatie, de wijze van bestuur en het doel van de stichting.