Werkwijze

Al bijna 50 jaar ontwikkelen wij kennis voor duurzame landbouw, voeding en gezondheid; drie schakels die in onze visie samenhangen. Onze focus ligt daarbij op zes thema’s die hier worden toegelicht, waarbij we – ongeacht het thema - altijd werken aan het versterken van natuurlijke systemen en processen, of dat nu een (agrarisch) gebied is, een bodem, een bedrijf, een organisatie, een patiënt of een stadswijk. Dat doen we samen met betrokkenen, dus participatief, en gericht op praktische en toepasbare resultaten vanuit een wetenschappelijke basis. Zo dragen wij concreet bij aan gezondheid en vitaliteit, een veerkrachtig voedselsysteem, een klimaatbestendige en een duurzame leefomgeving voor mens en natuur.

Praktijkgerichte oplossingen

Belangrijke opdrachtgevers zijn onder andere het Ministerie van LNV, ZonMw, de Europese Commissie, provincies, gemeenten, waterschappen, milieu- en natuurorganisaties, stichtingen, en uiteraard het bedrijfsleven. Zij waarderen onze integrale visie op duurzame landbouw, voeding en gezondheid en ons vermogen om via een systeembenadering oplossingen aan te dragen. Dankzij onze nauwe samenwerking met de praktijk kunnen we naast traditionele wetenschappelijke onderzoeksmethoden ook praktijkgericht en implementatiegericht onderzoek verrichten. Daardoor zijn onze kennis en adviezen praktisch en goed toepasbaar en leiden ze tot een duurzame en gezonde groei van mens, dier, plant en bodem.

Figuur Werkwijze LBI: we benaderen onderzoeksvragen integraal en doen ons wetenschappelijke (praktijk)onderzoek vanuit een systeemblik.
We benaderen onderzoeksvragen integraal en doen (praktijk)onderzoek vanuit een systeemblik

Integrale (gebieds)aanpak

Wij kijken, denken en handelen vanuit het besef dat processen en elementen samenhangen. Bij deze integrale aanpak benaderen wij onderzoeksvragen niet geïsoleerd, maar altijd vanuit de hele context. Want wat hebben we aan een deeloplossing als die niet werkt binnen het geheel? Alles heeft met elkaar te maken. Zo is een boer onderdeel van een keten van voedselproductie en een boerenbedrijf onderdeel van een landschap waar alles invloed op elkaar heeft. Als we een probleem willen oplossen nemen we alles en iedereen mee die onderdeel is van dat systeem. Als je er één aspect uit haalt, of het nou economie, natuur of de mens is, dan mis je het geheel: een gezamenlijke aanpak van problemen is nodig. Ons instituut is een belangrijke kennispartner voor gebiedsprocessen. Hiervoor hebben we een integrale gebiedsaanpak ontwikkeld. Lees meer over hoe onze integrale gebiedsaanpak werkt.

Systeemblik

Ons wetenschappelijk onderzoek doen we vanuit een systeemblik: onze onderzoeksgebieden duurzame landbouw, voeding en gezondheid hebben alles met elkaar te maken. Wat momenteel veel belangstelling wekt, is de vraag hoe een gezonde bodem doorwerkt naar een gezond gewas, naar een gezond product en uiteindelijk naar een gezonde consument. Je hebt hiervoor integrale kennis nodig van hoe een bodem werkt, hoe een boerenbedrijf in elkaar zit, hoe je een gewas bewerkt tot een product, maar ook hoe je kinderen in aanraking brengt met groenten waardoor ze uiteindelijk gezonder gaan eten. Daarnaast stellen wij onderzoeksvragen op fundamenteel niveau: bestaan er directe relaties tussen verschillen in microbioom in de bodem, het voedsel dat daarop wordt geteeld en de effecten daarvan op de menselijke gezondheid? Inzicht in deze relatie kan van groot belang zijn voor bodembeleid van de overheid, marktproposities van agrarische ondernemers, voedingsmiddelenproducenten en retailers, maar kan ook impact hebben op gezondheidsbeleid van overheden en zorgaanbieders. Vanuit een systeemblik onderzoeken we verbanden die bijdragen aan duurzame landbouw en aan een gezonde maatschappij.


"Naast integratie van thema’s en het samenbrengen van partijen in gebiedsprocessen, denk ik dat wij een belangrijke rol hebben in het onderzoeken van nieuwe kennisvragen. Denk bijvoorbeeld aan gewasbeschermingsmiddelen die aan banden worden gelegd. De eerste vraag die vaak gesteld wordt is door welk ander middel een verboden middel het beste te vervangen is. Een kennisvraag die wij stellen en onderzoeken is: hoe kunnen agrariërs met veel minder gewasbeschermingsmiddelen toch een succesvol bedrijf runnen? Hoe kunnen ze tegelijkertijd bijdragen aan voedselzekerheid? Maar ook: dragen minder gewasbeschermingsmiddelen bij aan een positieve leefomgeving voor omwonenden?”
Ilse Geijzendorffer, directeur-bestuurder