COCOZ: Communicatie voor complementaire zorg

Steeds meer Nederlandse zorgprofessionals uit de reguliere zorg hebben aandacht en belangstelling het ontwikkelen en implementeren van Complementaire Zorg (CZ). In het COCOZ-project staat het verbeteren van communicatie over complementaire zorg tussen zorgprofessional en patiënt centraal.

Meer aandacht voor communicatie

Uit onderzoek blijkt dat veel patiënten gebruik maken van complementaire (aanvullende) zorg, zoals mindfulness, yoga, vitaminen, supplementen, massage of acupunctuur. Dit bespreken ze echter lang niet altijd met hun (huis)arts. Daarnaast missen reguliere zorgprofessionals vaak kennis van de effecten en veiligheid van dergelijke zorg. Ook is hun niet bekend wat de gevolgen zijn van CZ in combinatie met reguliere zorg. Deze kennislacune bemoeilijkt het gesprek tussen patiënt en arts, en een eventuele doorverwijzing wordt dan complex. In 2011 heeft een onderzoek plaatsgevonden rondom integratie van CZ in de huisartsenpraktijk. Uit de resultaten hiervan bleek o.a. dat patiënten en artsen meer aandacht wensen voor de communicatie tussen huisartsen en complementair werkende artsen en therapeuten.

Praktische tools verbeteren patiëntenzorg

Het COCOZ-project (Communicatie en Verwijzing Complementaire Zorg) had als doel om samen met regulier werkende huisartsen en complementair werkende artsen/therapeuten van verschillende disciplines de kennis, communicatie en doorverwijzing naar complementaire zorg (CZ) verder te ontwikkelen en optimaliseren. Concreet leverde dit voor de deelnemende beroepsorganisaties praktische tools op die leden op een gestructureerde manier in de praktijkruimte kunnen inzetten. Dit om de patiëntenzorg, met name voor chronisch zieken in de eerste lijn, te verbeteren. Deze tools zijn ontwikkeld in samenwerking met het Van Praag Instituut.
Lees ook het rapport met alle achtergronden en resultaten van het COCOZ-project.

Tips & Tools

Er zijn rond zeven thema's tips & tools ontwikkeld, bedoeld voor (de leden van) de zes deelnemende beroepsorganisaties van complementair werkende behandelaars. Als handleiding voor de zeven kaarten dient de leeswijzer:

 • Leeswijzer
   
 • Kaart 1: Tips voor een succesvolle samenwerking tussen complementair behandelaar en huisarts in de eigen regio (blauw)
   
 • Kaart 2: Tips om kennis te maken met huisartsen in je eigen regio (blauw)
   
 • Kaart 3: Tips voor de beroepsorganisatie om huisartsen te laten kennismaken met comple-mentaire behandelopties (groen)
   
 • Kaart 4: Rapportage van de complementaire behandeling (blauw)
   
 • Kaart 5: Consultkaart wetenschappelijk bewijs complementaire behandelwijzen (blauw en geel)
   
 • Kaart 6: Raamwerk sociale kaart complementaire behandelaars (blauw);
  Wordversie van Raamwerk sociale kaart
   
 • Kaart 7: Ethisch raamwerk effectiviteit/veiligheid (blauw)

Gebruik COCOZ tools

De COCOZ-tools zijn vrij door iedereen te gebruiken. De copyright ligt bij het Louis Bolk Instituut en het Van Praag Instituut. Aanpassingen aan de tools zijn niet toegestaan. Wel kan aanvullende informatie worden verstrekt samen met de COCOZ tools mits duidelijk is aangegeven dat deze aanvullende informatie niet is ontwikkeld door het Louis Bolk Instituut of het Van Praag Instituut.

Lees meer:

Project Keuzehulp Complementaire zorg


Het project (2016-2019) werd uitgevoerd door het Louis Bolk en het Van Praag Instituut in samenspraak met huisartsen, beroepsorganisaties van CZ artsen/therapeuten en met patiëntenorganisaties (de Vereniging Homeopathie en Stichting MS-Anders) op complementair gebied. De verschillende complementaire disciplines werden vertegenwoordigd door de beroepsverenigingen AVIG (homeopathie en natuurgeneeskunde), de NAAV (acupunctuur), de NCA (chiropractie), de NVA (acupunctuur), de NVKH (homeopathie) en de NVO (osteopathie). De participanten droegen allemaal financieel bij aan het project.

partners cocoz