COCOZ vervolgproject: Samenwerken complementaire en reguliere zorg

Complementaire zorg wordt steeds belangrijkere voor de gezondheidszorg. Steeds meer mensen maken gebruik van complementaire zorg en willen hierover in contact met reguliere zorgverleners. De communicatie is niet altijd vanzelfsprekend of gemakkelijk. Daarnaast is er ook een groeiende behoefte aan communicatie tussen complementair en regulier werkende zorgprofessionals. RBCZ, een koepel van 28 beroepsverenigingen complementaire zorg, is samen met het Louis Bolk Instituut en het van Praag Instituut een project gestart om deze communicatie te versterken.

Het Louis Bolk Instituut werkt samen aan het verbeteren van communicatie tussen complementair en regulier werkende zorgprofessionals. In 2011 heeft het LBI een proeftuin integrale gezondheid uitgevoerd in het noorden van Nederland rond spier- en gewrichtsklachten. Deze proeftuin heeft een model van samenwerking opgeleverd tussen huisartsen en complementair werkende professionals.

COCOZ

In het vervolgproject COCOZ (Communicatie en Verwijzing Complementaire Zorg) hebben zes beroepsverenigingen met huisartsen gewerkt aan het ontwikkelen van tools om de communicatie en samenwerking te versterken. De resultaten en de ontwikkelde tools vindt u hier.

COCOZ proeftuinen

Dit nieuwe project met RBCZ bouwt voort op de resultaten van COCOZ. Er zijn drie proeftuinen gestart, in Utrecht, Amsterdam en in Noord Nederland. In ieder van deze proeftuinen zijn vijf beroepsverenigingen vertegenwoordigd en 5-7 regulier werkende zorgprofessionals. In deze proeftuinen wordt samengewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe tools, het verzamelen van bewijs rond een aantal belangrijke indicaties, en de implementatie van deze tools in de praktijk. Het doel is om de samenwerking tussen regulier en complementair te versterken en ook multidisciplinair werken van complementaire werkende professionals onderling te versterken.

Planning

Het project zal 2 jaar duren. Voor iedere proeftuin zullen vier focusgroep sessies worden georganiseerd. Er is een klankbordgroep met RBCZ therapeuten voor extra aanvullende informatie. Zij denken mee over de uitkomsten van de proeftuinen en de implementatie ervan. De resultaten worden beschikbaar gesteld voor alle RBCZ beroepsverenigingen en hun leden.

Meer informatie over COCOZ

COCOZ: Communicatie voor complementaire zorg

COCOZ proeftuinen zijn gestart!