LIBBIO: teelt van Andes lupine

European research into Andean Lupin cultivation on marginal land to stimulate a bio-based economy

Andes lupine, Lupinus mutabilis, komt oorspronkelijk uit de Andes en wordt daar gebruikt in laag-input teeltsystemen. Lupine kan stikstof binden, fosfaat mobiliseren en stelt weinig eisen aan de grondsoort. Andes lupine bevat veel eiwit en olie. Met de steeds verder toenemende druk op de grond in Europa, het verslechteren van de bodemvruchtbaarheid en het groeiende inwonersaantal kan Andes lupine mogelijk een bijdrage leveren aan de eiwittransitie. Het Louis Bolk Instituut onderzoekt in Nederland, binnen het Europese onderzoeksproject, specifiek de teelt van Andes lupine op zeeklei, zandgrond en op een marginale grond gelegen in het Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug.

Het project LIBBIO streeft naar het ontwikkelen van voedsel, veevoer en non-food toepassingen als cosmetische en bio-energieproducten van Andes lupine die aangepast zijn aan de Europese teeltomstandigheden. Op grondsoorten variërend van vruchtbare klei gronden in Nederland en  Portugal tot sterk geërodeerde gronden in IJsland of alpine terrein in Oostenrijk doet een consortium van Europese partijen onderzoek naar Andes lupine.

Potentie van Andes lupine

Als peulvrucht kan Andes lupine stikstof binden, waardoor het geen stikstof nodig heeft in de vorm van kunstmest of organische mest. Ook kan het hoge eiwitpercentage en de olie in de zaden bevatten die interessant zijn voor de voedingsmiddelen industrie. Door veldproeven en laboratoriumproeven te doen, wordt de potentie van verschillende genetische bronnen van Andes lupine onderzocht. Naast onderzoek voor humane voeding wordt ook de toepassing als veevoer onderzocht. Daarnaast onderzoeken we of Andes lupine kan worden toegepast in cosmeticaproducten en of het geschikt is voor industriële toepassingen als basis voor coatings, verf en bio energie.

Andes lupine op Nederlandse gronden

Het onderzoek wordt uitgevoerd in acht Europese landen, met veertien partners en heeft een looptijd van viereneenhalf jaar. In Nederland is Andes lupine onderzocht op zeeklei, zandgrond en op een marginale grond gelegen in het Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug. Naast teeltwijze en de tolerantie voor extreme weeromstandigheden als droogte is ook de bijdrage van Andes lupine aan de biodiversiteit onderzocht. Om een goed beeld te krijgen van de potentie van Andes lupine is deze vergeleken met witte lupine, veldboon en oliezaad gewassen als koolzaad.

Cotopaxi geregistreerd

Momenteel loopt het project richting zijn afronding en is het eerste ras van Andes lupine geregistreerd in Europa door Vandinter Semo BV. Dit ras “Cotopaxi” kenmerkt zich door het vrij korte teeltseizoen waardoor het in Nederland tot afrijping komt.

Meer informatie

Voor meer informatie, check de LIBBIO website en de introductiefilm op youtube.

Kijk hier naar de volledige lijst met publicaties.