Aanzienlijk verschil in productie tussen rode klaverrassen

In het project Rode Klaver 2.0 zijn persistentie en productiviteit van rode klaver onderzocht

Nyncke Hoekstra, Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren. 2016. Aanzienlijk verschil in productie tussen rode klaverrassen: In het project Rode Klaver 2.0 zijn persistentie en productiviteit van rode klaver onderzocht. Ekoland. van Westering, Baarn. Januari. 2016
Pagina's / pages: 2
Download (pdf, 0.75 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In de biologische melkveehouderij wordt veel gesproken over teruglopende grasopbrengsten. Rode klaver kan helpen het tij te keren. Niet alleen op maaipercelen maar ook op maai/weide percelen waar wordt omgeweid. Naast productie en voederwaarde is persistentie van rode klaverrassen hierbij een belangrijk kenmerk

Trefwoorden in Nederlands: Rode klaver, landbouw, melkveehouderij, biologisch, grasopbrengst, maaipercelen, persistentie
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Red clover may help to reverse declining grass yields on organic dairy farms, both in grazing and mowing pastures. In addition to productivity and feed value, persistence is an important characteristic to consider when choosing between red clover varieties.

Keywords in English: red clover, agriculture, dairy farming, organic dairy farming, organic, grass production, mowing pasture, hay pasture, grazing pasture, persistence