BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw

Wetenschappelijke onderbouwing en toepassing in de praktijk

Anne van Doorn, Jeroen Schütt, T. Visser, Rik Waenink, Robert Baayen, Maria-Franca Dekkers, Isabella Selin Noren, W. Sukkel, Dennis T. Heupink, Chris J. Koopmans, Lisa Deijl, Carleen Weebers. 2021. BiodiversiteitsMonitor Akkerbouw: Wetenschappelijke onderbouwing en toepassing in de praktijk. No. 3121. Wageningen Environmental Research en Louis Bolk Instituut, Wageningen en Bunnik.
Type: Rapport
Download (pdf, 3.95 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De akkerbouw kan een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van biodiversiteit. Om dat te realiseren is onder andere nodig dat biodiversiteitsprestaties meetbaar en inzichtelijk worden gemaakt en akkerbouwers weten wat ze kunnen doen om de biodiversiteit te verbeteren. Hiertoe wordt de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw (BMA) ontwikkeld door de Brancheorganisatie Akkerbouw, provincie Groningen, de Rabobank en het Wereld Natuur Fonds. Het is de bedoeling dat de BMA het mogelijk maakt om prestaties op het gebied van biodiversiteit eenduidig te meten, maatschappelijk te laten waarderen en financieel te belonen.

Trefwoorden in Nederlands: akkerbouw, biodiversiteit, monitoring, kritische prestatie-indicatoren