Biokennisbericht #10: Geiten en schapen

Thema: Duurmelken bij schapen

W. Govaerts, Nick J.M. van Eekeren. 2011. Biokennisbericht #10: Geiten en schapen: Thema: Duurmelken bij schapen. Biokennis.. Juni 2011.
Pagina's / pages: 4
Download (pdf, 0.59 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Duurmelken wil zeggen: langer melken zonder te lammeren. Bij geiten is duurmelken ondertussen een bekend fenomeen. Sinds 2008 zijn er ook ervaringen met het duurmelken van melkschapen. In dit BioKennisbericht meer over deze ervaringen en enkele achtergronden.

Trefwoorden in Nederlands: duurmelken, lammeren, schapen, melkgift, rantsoen
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Persistent milking means: a longer milking period, without lambing. With goats persistent milking is by now a known phenomenon. Since 2008 also experiences witg persistent milking of sheep exist. In this Biokennis message more about these experiences, and some background.

Keywords in English: persistent milking, lambing, sheep, milk production, ration