Bodem in Zicht

Beoordelen en verbeteren van de bodemkwaliteit

Jan G. Bokhorst, Ellen Heeres, Coen ter Berg, Nick J.M. van Eekeren. 2006. Bodem in Zicht: Beoordelen en verbeteren van de bodemkwaliteit. LB13. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 72
Download (pdf, 13.76 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Voor een goede ontwikkeling van het gewas en beperking van de inzet van meststoffen is een goede bodemkwaliteit van essentieel belang. Door nieuwe teelttechnieken staat de bodemkwaliteit onder druk.

In een samenwerking van Louis Bolk Instituut (LBI), Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en Nutriënten Management Instituut (NMI) is een cursus ontwikkeld waarbij de bodemkwaliteit centraal staat. Het doel van deze cursus is in het veld bodemstructuur, bodemleven en beworteling te beoordelen. Vervolgens kunnen maatregelen gekozen worden om eventuele tekortkomingen op te heffen.

 

Trefwoorden in Nederlands: bodemkwaliteit, gewas, meststoffen, teelttechnieken, bodemstructuur, bodemleven, beworteling