Bodemconditie zelf bepalen

Goede waarneming bodemkuil geeft juiste diagnose

Dennis T. Heupink, Leen Janmaat. 2023. Bodemconditie zelf bepalen: Goede waarneming bodemkuil geeft juiste diagnose. Ekoland. juni. p. 10-12.
Pagina's / pages: 3
Download (pdf, 0.52 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Met het graven en beoordelen van een profielkuil kan je zelf inzicht krijgen in de fysische- en biologische kwaliteit van je bodem. Om de chemische kwaliteit te beoordelen is een bodemanalyse nodig. Hoe beoordeel je een bodemprofielkuil?

Trefwoorden in Nederlands: bodem, fysische- en biologische kwaliteit, bodemprofielkuil