Bodemkwaliteit en klimaatadaptatie onder grasland op het Utrechtse zand

Nick J.M. van Eekeren, Jan G. Bokhorst. 2010. Bodemkwaliteit en klimaatadaptatie onder grasland op het Utrechtse zand. 2010-031LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. november 2010.
Type: Rapport
Download (pdf, 1.06 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Studie naar relatie tussen chemische, fysische en biologische bodemkwaliteit enerzijds en het vochtleverend en waterbergend vermogen anderzijds; opstellen van aanbevelingen voor optimalisatie van het bodem- en waterbeheer in het kader van klimaatadaptatiemaatregelen voor de Utrechtse zandgebieden, met name voor graslanden van melkveebedrijven.

Trefwoorden in Nederlands: vochtleverend vermogen, waterbergend vermogen, klimaatadaptatie, grasland, zandgrond
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

Study on the relationship between chemical, physical and biological soil properties on one hand and the water supplying and water storage capacity on the other, as well as making recommendations for the optimization of soil and water management in the context of climate adaptation measures for the Utrecht sandy areas, especially grasslands of dairy farms.

Keywords in English: moisture-generating capacity, water capacity, climate adaptation, grassland, sandy soil