Bodempodcast #6 Bodemstructuur: Stalmest, diepe verdichting en groenbemester als volwaardige teelt

Coen ter Berg. 2022. Bodempodcast #6 Bodemstructuur: Stalmest, diepe verdichting en groenbemester als volwaardige teelt.
Type: Podcast
Luister hier naar de podcast:
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In deze aflevering van de bodempodcast gaan we het hebben over bodemstructuur. Dit doen wij samen met Coen ter Berg. We zijn te gast bij Maik Verwer, akkerbouwer in Kraggenburg, Noordoostpolder. Coen vertelt ons over het belang van bodemstructuur, de verschillende risicofactoren die voor structuurbederf kunnen zorgen en hij legt ons uit wat het belang is van bodemleven en beworteling als je je bodemstructuur voor de langere termijn wilt verbeteren. Daarnaast verteld Maik ons over zijn ervaringen en hoe hij zijn bedrijf vormgeeft. We gaan ook weer het veld in om een profielkuil te graven in een veld pootaardappelen.

Alle bodempodcasts beluisteren
 

De Bodempodcast

Wil jij mee leren over wat bodemkwaliteit precies is, hoe je dit in het veld bepaalt en hoe je de bodemkwaliteit op jouw bedrijf kan verbeteren? Dit, en nog veel meer, leer je in de bodempodcast: een serie van 18 podcasts over duurzaam bodembeheer. Onafhankelijke bodemkundigen van o.a. het Louis Bolk Instituut vertellen je in de podcast hoe je zelf de je bodemkwaliteit kan beoordelen, hoe je problemen signaleert en wat hiervoor duurzame oplossingen zijn. De cursus is geschikt voor zowel melkveehouders en akkerbouwers en we behandelen alle bodemtypes binnen Nederland. We gaan praktijkgericht aan de slag en bouwen de kennis vanaf de basis op. Daarnaast behandelen we actuele thema’s zoals koolstofvastlegging, niet kerende grondbewerking en de samenwerking akkerbouw-melkvee.

De bodempodcast een product is van Boerenverstand Onderzoek & Advies. Meer informatie bij mijnbodemconditie.nl 
MijnBodemconditie is gezamenlijk ontwikkeld door BoerenverstandELFPOLNVProvincie GelderlandProvincie Drenthe.

Trefwoorden in Nederlands: bodem, bodemstructuur, bodemleven, beworteling, profielkuil