Bodemsignalen grasland (Editie Nederlands)

Praktijkgids voor optimaal bodemmanagement op melkveebedrijven

Nick J.M. van Eekeren, Bert Philipsen, Jan G. Bokhorst, Coen ter Berg. 2019. Bodemsignalen grasland (Editie Nederlands): Praktijkgids voor optimaal bodemmanagement op melkveebedrijven. Bodemsignalen Grasland 2019. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 120
Prijs gedrukt exemplaar: € 39,90
Artikelnummer: Bodemsignalen Grasland 2019
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Gras is de beste bodemverbeteraar die er is, maar dan moet het wel goed groeien.

Steek je kop niet in het zand, maar kijk wel vaker onder de graszode. De grasproductie van eigen land is sterk bepalend voor het bedrijfsrendement. Grond is het duurste productiemiddel op het bedrijf maar wat weten we er van. Vaak weten we de productiecijfers van een koe tot 2 cijfers achter de komma maar kennen we niet het organische stofgehalte van het grasland. Ook in de kringloop op een melkveebedrijf vind je de grote invloed van de bodembenutting van nutriënten terug. Mede door de strengere gebruiksnormen voor bemesting worden verschillen in bodemkwaliteit tussen percelen en bedrijven steeds zichtbaarder in de grasproductie. Iedereen herkent wel het gele gras op plaatsen waar met het kilveren de bovengrond is verschraald. En wat betekent de rode ijzerverkleuring in de sloot voor de beschikbaarheid van fosfaat?

Wil je als veehouder de graslandproductie op peil houden, dan moet je problemen in de bodemkwaliteit kunnen signaleren en gerichte actie ondernemen. Vergeet niet: goed ontwikkelde graswortels zorgen voor bodemverbetering, wat weer leidt tot een betere grasgroei. Het vliegwiel achter deze cyclus moet optimaal draaien. Iedere veehouder weet dat pensverzuring slecht is voor pensflora en rantsoenbenutting. Zo is de zuurgraad van de bodem ook van invloed op de activiteit van het bodemleven en de bodembenutting.

Met Bodemsignalen, editie grasland krijg je als veehouder inzicht in de zes hoofdonderdelen van bodemkwaliteit: Organische stof, Bodemchemie, Waterhuishouding, Beworteling, Bodemstructuur en Bodemleven. Hoe deze met elkaar samenhangen en vooral hoe je ze kunt verbeteren.

Trefwoorden in Nederlands: bodem, organische stof, Bodemchemie, Waterhuishouding, Beworteling, Bodemstructuur en Bodemleven, veehouderij, gras