Brabant bemest beter

Effect van een bodemgerichte bemestingsstrategie, deelrapportage 2021

Willemijn J.M. Cuijpers, Martine Bruinenberg. 2022. Brabant bemest beter: Effect van een bodemgerichte bemestingsstrategie, deelrapportage 2021. 2022-049 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 17
Type: Rapport
Download (pdf, 2.23 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In de veehouderij in Brabant wordt grasland voornamelijk bemest met eigen geproduceerde drijfmest en aangevuld met kunstmest. Binnen het project Brabant Bemest Beter wordt onderzocht hoe het gebruik van kunstmest verminderd kan worden en andere (circulaire) meststoffen optimaal kunnen worden ingezet. In regionale netwerken worden telers en veehouders begeleid bij het inzetten van alternatieve meststoffen. Bij één deelnemer per regionetwerk wordt in samenwerking met het Louis Bolk Instituut een verdiepende vraag uitgewerkt en een vergelijkende proef aangelegd. In deze rapportage presenteren we de verdiepende vraag van veehouder Gerard Noordman in Sterksel (regio Zuidoost).

Trefwoorden in Nederlands: drijfmest, kunstmest,veehouders, bemesting, grasland, voederwaarde, stikstof