Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij in relatie tot beleidsopgaves

Jan de Wit, Nick J.M. van Eekeren. 2022. Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij in relatie tot beleidsopgaves. 2022-35 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 21
Type: Rapport
Download (pdf, 1.46 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In deze notitie worden de relaties tussen de 13 kritische prestatie indicatoren (KPI’s) van de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) en de beleidsopgaven waterkwaliteit en -kwantiteit, bodemkwaliteit, biodiversiteit en ammoniak besproken en gewogen.

Trefwoorden in Nederlands: Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM), kritische prestatie indicatoren (KPI’s), waterkwaliteit en -kwantiteit, bodemkwaliteit, biodiversiteit, stikstof