Chemievrije maisteelt in grasland

Pieter R.A. Struyk, Joachim G.C. Deru, Maaike van Agtmaal, Henk Pol. 2021. Chemievrije maisteelt in grasland. Vfocus. mei: 12-17.
Pagina's / pages: 6
Download (pdf, 0.47 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Voor het maatschappelijk draagvlak is het van belang dat de teelt van mais schoner en biodiverser wordt. In een tweejarige proef op zandgrond, gefinancierd door de Provincie Drenthe en de Europese Unie (POP3), is gekeken naar effecten op maisproductie, voederwaarde, bodemkwaliteit en biodiversiteit in chemievrije maisteelt met niet-kerende grondbewerking na grasland. De resultaten van deze proef staan in dit artikel

Trefwoorden in Nederlands: Maisteelt, chemievrij, bodemkwaliteit, voederwaarde, biodiversiteit