De biodiversiteitsmonitor voor beloning van boeren voor biodiversiteitsverbetering

Anne van Doorn, Dick Melman, J. W. Erisman, Nick J.M. van Eekeren. 2020. De biodiversiteitsmonitor voor beloning van boeren voor biodiversiteitsverbetering. Vakblad Natuur Bos Landschap. 164. april 2020.
Download (pdf, 0.49 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Een van de oplossingsrichtingen voor herstel van biodiversiteit op het boerenland is het belonen van bijdragen van boeren aan biodiversiteit. De Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij kan daarvoor een belangrijk instrument zijn, ook omdat het een centrale rol speelt in het Deltaplan biodiversiteitsherstel. De biodiversiteitsmonitor maakt de prestaties van boeren voor biodiversiteit inzichtelijk aan de hand van zeven kritische prestatie indicatoren (KPI’s). De indicatoren sturen integraal naar biodiversiteitsverbetering en kunnen mogelijk gebruikt worden om boeren te belonen voor hun prestaties. Maar bij welke waarden van de KPI’s is sprake van herstel van biodiversiteit? En bij welke waarden kunnen we spreken over een ecologisch optimum? Het Wereld Natuurfonds en Rabobank vroegen Wageningen Environmental Research en het Louis Bolk Instituut om drempel- en streefwaarden te bepalen voor de KPI’s.

Trefwoorden in Nederlands: biodiversiteit, Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij, KPI's