De economie van de landbouw en de mogelijkheden voor regio’s om te verduurzamen

J. W. Erisman, Krijn Poppe. 2020. De economie van de landbouw en de mogelijkheden voor regio’s om te verduurzamen. Louis Bolk Instituut en Wageningen Economic Research.
Pagina's / pages: 10
Type: Rapport
Download (pdf, 0.46 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In drie landschappelijk en cultureel verschillende gebieden is door ontwerpend onderzoek gewerkt aan een New Deal tussen de maatschappij en de landbouw die moet leiden tot landschapsinclusieve landbouw. Onder landschapsinclusieve landbouw verstaan we de productie van veilig, voldoende en gezond voedsel, gebruikmakend van natuurlijke processen en ecologie. Die productie vindt plaats op een gezonde bodem in een aantrekkelijk, robuust landschap binnen heldere randvoorwaarden van natuur- en milieukwaliteit, biodiversiteit en klimaat en is goed voor boer, burger en economie. Kort gezegd, het gaat om duurzame landbouw in evenwicht met de leefomgeving in een aantrekkelijk, gebiedseigen landschap.

Trefwoorden in Nederlands: landschapsinclusieve landbouw, bodem, biodiversiteit