Demonstratie Maatregelen Maaiveldafvoer

Lumbricus Bewuste Bodem

Vince Kaandorp, Perry de Louw, Nick J.M. van Eekeren, Carmen Versteeg. 2021. Demonstratie Maatregelen Maaiveldafvoer: Lumbricus Bewuste Bodem. Deltares en Louis Bolk.
Pagina's / pages: 38
Type: Rapport
Download (pdf, 3.23 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In een veldproef is het effect van verschillende maatregelen op maaiveld afvoer onderzocht. Deze maatregelen zijn 1) de vertidrain, 2) (geboorde) wormengangen en 3) de graslandwoeler. Na uitvoer van de maatregelen op proefvlakken is voor een zomer- en een wintersituatie neerslag nagebootst met beregening. Hierbij zijn metingen uitgevoerd aan grondwaterstanden, bodemvocht en infiltratie. Resultaten laten een duidelijk effect zien van het bodemvochtgehalte op de infiltratiecapaciteit. In een natte situatie komt plasvorming en maaiveldafvoer sneller voor doordat minder water in de bodem kan worden geborgen. Geboorde wormengangen leken het meest effectief in het vergroten van de infiltratie en tegengaan van plasvorming en maaiveldafvoer. Daadwerkelijke conclusies over het effect van de verschillende maatregelen zijn echter door de beperkte opzet bij deze proef niet te trekken. De praktische ervaringen van deze veldproef zijn zeer waardevol voor vervolgonderzoek en de proef heeft tot verschillende aanbevelingen hiervoor geleid.

Trefwoorden in Nederlands: maaiveld, vertidrain, wormengangen, graslandwoeler, bodemvochtgehalte, infiltratiecapaciteit, bodem