Effect van onderwater-drukdrainage op bodem, gewas en voedselbeschikbaarheid voor weidevogels

Pieter R.A. Struyk, Joachim G.C. Deru, Joost Sleiderink, Roos van de Logt. 2022. Effect van onderwater-drukdrainage op bodem, gewas en voedselbeschikbaarheid voor weidevogels. 2022-004 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 28
Type: Rapport
Download (pdf, 1.72 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het grondwaterpeil is een van de sturende factoren die bijdragen aan het bevorderen van het habitat van weidevogels. Hoge grondwaterstanden hebben invloed op de grasgroei en –opbrengst, diversiteit in vegetatie, de indringingsweerstand en de wormenbeschikbaarheid. Binnen productieve graslanden op veengrond is het vaak onwenselijk om standaard een hoge grondwaterstand te hebben. Met het gebruik van onderwater drukdrainage is het mogelijk om de grondwaterstand op het perceel te sturen naar het gewenste niveau.  Binnen de projecten ‘Experiment drukdrainage en weidevogels in de polder Spengen’ en ‘Agrarische effecten bij Experiment drukdrainage en weidevogelbeheer’ is in polder Spengen in 2020 en 2021 onderzocht wat het effect is van het verhogen van de grondwaterstand met drukdrainage op zowel de voedselbeschikbaarheid voor weidevogels en hun kuikens, als de landbouwkundige gevolgen. Hierbij is met drukdrainage gepoogd de grondwaterstand op het niveau te brengen dat in de literatuur als optimaal (- 20cm tot -40cm) voor weidevogels wordt genoemd. In deze studie is gekeken of het effect van een hoge grondwaterstand in het voorjaar, verkregen met drukdrainage, invloed heeft op: gewasgroei, gewasopbrengst en voederwaarde, wormenbeschikbaarheid, soortenrijkdom in de vegetatie, insecten voorkomen en indringingsweerstand.

Trefwoorden in Nederlands: drukdrainage, onderwater, weidevogels, vegetatie, grondwaterstand, insecten, wormen, voedsel, kuikens, gewasopbrengst, maatregelen, veenweide.