Effect of vitamin E and selenium and different types of milk on health and growth of organic goat kids

G. Smolders, Nick J.M. van Eekeren, W. Govaerts. 2012. Effect of vitamin E and selenium and different types of milk on health and growth of organic goat kids. Tackling the Future Challenges of Organic Animal Husbandry, 2nd OAHC. , Hamburg/Trenthorst, Germany. Sep 12-14, 2012.
Pagina's / pages: 4
Download (pdf, 0.20 MB)
Taal/language: Engels
Abstract / summary in English:

Newborn goat kids are low in blood levels of vitamin E and selenium. Not known is how this affects health and growth of the kids. In a study on an organic farm 40 kids were allotted to 4 groups. Parenteral administration of 0.5 ml vitamin E and selenium solution (treated groups) or 0.5 ml salt solution (placebo) at the day of birth was combined with powdered full goat milk or goat milk replacer during the raising period.
"The milk-groups were housed in one group. Housing conditions and additional feed were the same for all groups. Blood samples were taken at days 0, 31 and 102. Kids were weighed at blood sampling days and at day 14. Health and medical treatments were recorded by the farmer.
"In goat milk selenium content was 116 µg/kg and vitamin E was 1.5 mg/kg while milk replacer contained 682 µg/kg and 102.7 mg/kg resp. Health did not differ between groups and number of treatments were low. No kids were lost till day 31 indicating a good farm management. Blood GSH-Px and vitamin E values in treated groups and in milk replacer groups were significantly higher than in placebo groups and goat milk groups at day 31 but not at day 102. The average daily gain in the first 14 days, the first 31 days and over the whole period of 102 days was 181, 181 and 165 grams. Treated groups gained on averages 10 grams more a day than the placebo groups, milk groups did not differ in daily weight gain. Although blood levels are different between treated and between milk groups, no relevant differences in health and weight occurred under well managed farm conditions.

Keywords in English: organic goat kid, vitamin E, selenium, blood values, weight gain
Tweede taal / secondary language Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Pasgeboren geitenlammeren hebben lage bloedwaarden in selenium en vitamine E. Het is onbekend hoe dit de gezondheid en groei van de lammeren beïnvloed. In een onderzoek op een biologisch bedrijf werden 40 lammeren in 4 groepen verdeeld. Injecties met 0,5 ml vitamine en selenium (behandel groep) of 0,5 ml zoutoplossing (placebo) op de dag van de geboorte werden gecombineerd met het gebruik van poedermelk van volle geitenmelk, of kunstmelk, gedurende de opfokperiode.
"De melkgroepen werden als een groep gehuisvest. De huisvesting en de rest van het voer was voor alle dieren gelijk. Op de0 de, 31ste en 102de dag werden bloedmonsters genomen. Op deze dagen, en op de 14de dag, werden de lammeren ook gewogen. De geitenhouder registreerde de gezondheid en de medische behandelingen.
"In de geitenmelk groep was het seleniumgehalte 116 µg/kg en vitamine E was 1,5 mg/kg; in de kunstmelk groep bedrijven de waarden resp. 682 µg/kg and 102,7 mg/kg. Er was geen verschil in gezondheid tussen de groepen; er waren weinig behandelingen nodig. Tot aan dag 31 bleven alle lammeren leven, hetgeen wijst op een goede bedrijfsvoering. De bloedwaarden voor GSH-Px en vitamine E in de behandel groep en in de kunstmelk groep waren significant hoger dan de waarden in de placebo groep en de geitenmelk groep op de 31ste dag, maar niet op de 102de dag. De gemiddelde groei in de eerste 14 dagen, de eerste 31 dagen en de gehele periode van 102 dagen was 181, 181 en 165 gram/dag. De behandelde groepen groeiden gemiddeld 10 gram/dag meer dan de placebo groepen; er was geen verschil tussen groepen op basis van de verschillende soorten melk. Hoewel bloedgehalten verschillen lieten zien tussen de verschillende soorten melk, konden er bij een goede bedrijfsvoering geen significante verschillen in gezondheid en gewicht gevonden worden.

Trefwoorden in Nederlands: biologische geitenlammeren, vitamine E, selenium, bloedwaarden, gewichtstoename