Effecten van sorghum en mais op bodem en gewas op een verdichte zandgrond

Jan van den Akker, Joachim G.C. Deru, Joost Sleiderink, Maaike van Agtmaal, Gert-Jan Noij, Marius Heinen. 2021. Effecten van sorghum en mais op bodem en gewas op een verdichte zandgrond. 3081. Wageningen Environmental Research.
Pagina's / pages: 60
Type: Rapport
Download (pdf, 4.87 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Volgens buitenlands onderzoek is gebleken dat sorghum beter dan mais in staat is om dieper te wortelen in droge, verdichte zandgronden. Omdat sorghum voor Nederland nog een vrij nieuw gewas is, is een proef uitgevoerd in Brabant om na te gaan of sorghum ook hier dieper wortelt dan mais op een verdichte zandgrond. Gegevens zijn verzameld over bodem- en gewasparameters en ook over nitraatresidu aan het eind van het seizoen.

Trefwoorden in Nederlands: beworteling, droge bulkdichtheid, droogte, indringingsweerstand, mais, N-mineraal, N-residu, sorghum, vochtspanning, voederwaarde