Evaluatie van de pilot 'Een gezonde leefstijl begint bij de jeugd' in Alphen aan den Rijn

Marieke C.E. Battjes-Fries, Femke A. Hoefnagels. 2021. Evaluatie van de pilot 'Een gezonde leefstijl begint bij de jeugd' in Alphen aan den Rijn. 2021-038 VG. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 21
Type: Rapport
Download (pdf, 0.81 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Gedurende een paar maanden lang in het voorjaar van 2021 heeft op twee basisscholen in Alphen aan den Rijn een pilot plaatsgevonden waarin de leerlingen in groep 6-7 een gezond 10-uurtje, een gezonde lunch kregen aangeboden en waarin het klaslokaal is vergroend. De evaluatie van deze pilot laat een aantal positieve trends zien, alsook een aantal aandachtpunten voor een eventueel vervolg. Het aanbieden van een gezonde lunch leek namelijk de groenteconsumptie van kinderen te verhogen, kinderen aan te zetten tot het proeven van groente en fruit en verschillen tussen de leerlingen te verlagen. Ouders en leerkrachten zagen het belang van kinderen op school gezonde voeding en een groene omgeving te bieden, maar moet er gezocht worden naar een vorm waarin leerkrachten hiermee zo min mogelijk worden belast, ouders worden betrokken en het aanbod gezond maar voor zowel kritische eters als alleseters geschikt is. Een grootschaliger vervolgonderzoek, waarin de genoemde aanbevelingen en ook een link met voedseleducatie kan worden gelegd, is nodig om de gevonden haalbaarheid en effectiviteit van deze evaluatie beter te onderzoeken.

Trefwoorden in Nederlands: voeding, basisschool, groenteconsumptie, lunch