Factsheet De kosten en baten van Natuurinclusieve maatregelen in Oldambt

Organische mest, de teelt van veldbonen en onkruidonderdrukking door grasklaver

Merel A. Hondebrink, Chris J. Koopmans, F.C.A. Pacilly. 2021. Factsheet De kosten en baten van Natuurinclusieve maatregelen in Oldambt: Organische mest, de teelt van veldbonen en onkruidonderdrukking door grasklaver. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 8
Download (pdf, 0.19 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In deze factsheet worden enkele natuurinclusieve maatregelen besproken, zoals organische mest, de teelt van veldbonen en onkruidonderdrukking door grasklaver

Trefwoorden in Nederlands: natuurinclusieve landbouw, organische mest, bodem, bodemkwaliteit, veldbonen, onkruidonderdrukking, grasklaver