Gezonde voeding in de zorg & horeca

op weg naar gezonder eten in gesloten settings: onderzoek naar interventies die bewoners in de zorg, gasten in de Out of Home en kinderen ondersteunen om gezonder te eten

M. Meeusen, Victor Immink, Machiel J. Reinders, Marieke C.E. Battjes-Fries, Femke A. Hoefnagels, G.K. Pot, Peter Voshol, Michel Altan, Elena Cavagnaro, Ernst Jonker, Lilou van Lieshout, Arzien Wels - de Lint, Jesse van de Sande, Lieke Sauer. 2022. Gezonde voeding in de zorg & horeca: op weg naar gezonder eten in gesloten settings: onderzoek naar interventies die bewoners in de zorg, gasten in de Out of Home en kinderen ondersteunen om gezonder te eten. Wageningen Economic Research.
Pagina's / pages: 72
Type: Rapport
Download (pdf, 2.63 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In de PPS ‘Implementatie van voedingsinterventies in intramurale zorginstellingen en horeca’ is samen met de partners real-life onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om gezonder te eten. Op basis van wetenschappelijke inzichten en vooral de eigen ervaring in de praktijk van alledag hebben we verschillende interventies in 11 casussen in intramurale zorginstellingen, horeca, kinderdagverblijven en scholen ontwikkeld, getest en geëvalueerd. We hebben daarbij gekeken naar effecten op de consumptie van gezonder voedsel en we hebben ook de effecten voor de medewerkers die de interventies uitvoeren onderzocht.

Trefwoorden in Nederlands: voeding, gezonder voedsel, interventie, intramurale zorginstellingen