Gezondheidseffecten van biologische voeding: Ervaringsverhalen

Lucy P.L. van de Vijver. 2010. Gezondheidseffecten van biologische voeding: Ervaringsverhalen. 2010-024GV. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Aantal pagina's: 50
Soort document: Rapport
Download (pdf, 2.62 MB)
Taal van het document: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

In een kwalitatief onderzoek, waarin de consument van biologische producten als ervaringsdeskundige bij uitstek, is gevraagd zijn/haar ervaring met biologische voeding te beschrijven, is onderzocht of mensen die zijn omgeschakeld van reguliere voeding naar biologische voeding een effect op hun gezondheid hebben ervaren. Deelname kon door het invullen van een online vragenlijst. In totaal hebben 565 mensen hun ervaring met biologische voeding beschreven. Van deze groep had een kwart geen duidelijk effect bemerkt, terwijl de overigen allemaal 1 of meerdere effecten beschreven hebben. Gezondheidseffecten die worden beschreven zijn :
"- Betere algemene gezondheid, betere weerstand (50%); minder vaak ziek, en als ze ziek zijn dan korter
"- Fitter en energieker (27%)
"- Positief effect op psychisch welbevinden (22%)
"- Verbeterde werking van het maag-darmsysteem, zoals een betere stoelgang, minder darmklachten (17%) 
"- Verbeterde conditie van huid, haar en/of nagels (13%)
"- Vermindering van allergische klachten (10%)
"- Snellere verzadiging (10%)

"

Onderzoek naar ervaringen van een consument zijn per definitie subjectief. Toch kunnen ook objectief te meten verschillen in voedingswaarde tussen biologische en gangbare producten; biologische producten bevatten gemiddeld meer antioxidanten, meer vezel en meer droge stof, en de veranderde productkeuze een mogelijke verklaring geven. Daarbij blijkt uit het onderzoek dat de keuze voor biologische producten onderdeel is van een totaal bewustwordingsproces, waarbij soms ook andere leefstijlfactoren veranderen. Onderzoek waarbij de consument zelf aan het woord komt, blijkt een goede manier om inzicht te krijgen in de ervaringen van consumenten met biologische voeding. Uit deze studie komt naar voren dat zo\'n drie kwart van de ondervraagden bij de overstap van gangbare naar biologische voeding een positief gezondheidseffect ondervindt. De studie levert hiermee een ondersteuning voor een aantal bestaande hypothesen en aanknopingspunten die gebruikt kunnen worden voor vervolgonderzoek

Trefwoorden in Nederlands: ervaring, biologische voeding, consumenten, gezondheid, online enquete
Tweede taal van het document: Engels
Abstract / summary in English:

In a qualitative research, with the consumer of organic products as the expert pre-eminently, respondents were asked to fill out an online questionnaire, with questions about their personal experience with organic food. Especially those people who changed from conventional into organic food consumption are able to describe effects on their personal health and were asked to participate. In total 565 respondents participated. Of these, a fourth part experienced no health effects, whereas the other three fourth described one or more health effects. Health effects mentioned were : 
"- better general health/resistance (50%); less often ill, and when ill the number of days is lower
"- more fit and more energetic (27%)
"- positive effect on psychic wellbeing (22%) 
"- improved stomach and bowel function (17%) 
"- improved condition of skin, hair and/or nails (13%)
"- less allergic complaints (10%) 
"- better satiation (10%)

"

This research is a qualitative research, and therefore by definition subjective. On the other hand, an explanation for these health effects may be found in objectively measured differences in nutritional content between organic and conventional food. Organic food contains on average more antioxidants, more fibre and more dry matter. Further, next to the change of the origin of the food (organic instead of conventional) the choice of products often changes, less ready-to-eat meals and more fresh products are chosen. Next to this, the choice for organic seems to be part of a whole process of realization, which also may lead to changes in other lifestyle factors. Research, in which the consumer has the opportunity to speak out, shows to be a very informative way to get insight into the experiences of the consumers with organic food. From this study it shows that 3/4th had observed some kind of health effect. This information helps to form a basis for several hypotheses and will be used as point of support for new research.

Keywords in English: experiences, organic food, consumers, health, online questionnaire