Goud van Oud Grasland

Bodemkwaliteit onder jong en oud grasland op klei

Nick J.M. van Eekeren, Goaitske Iepema, B Domhof. 2016. Goud van Oud Grasland: Bodemkwaliteit onder jong en oud grasland op klei. 2016-011 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen.
Pagina's / pages: 24
Type: Rapport
Download (pdf, 1.57 MB)
Prijs gedrukt exemplaar: € 0,00
Artikelnummer: 2016-011 LbD
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Meer gras van eigen land met minder mest, betekent een betere benutting realiseren van mest en bodem. Bij graslandmanagement komen productiebelang en maatschappelijke wensen zoals biodiversiteit, waterregulatie en klimaatfuncties samen. Behoud van oud grasland is hierin een belangrijke afweging. In deze brochure worden de bodemkwaliteit,  graslandproductie, en diensten voor milieu en biodiversiteit van jong en oud grasland op klei vergeleken.

Trefwoorden in Nederlands: Bodem, graslandmanagement, grasland, bodemkwaliteit, mest, biodiversiteit, waterregulatie, klimaat
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

To maintain or increase grass production with reduced nutrient inputs requires an improvement of soil management and nutrient use efficiency. In grassland management, agricultural production interests have to be balanced with public interests such as biodiversity conservation, water management and climate change mitigation. The conservation of permanent pastures is a relevant issue in this context. This report compares young and permanent pastures on clay soils in the Netherlands, looking at soil quality, grass production, and ecosystem services related to environmental quality and biodiversity.

Keywords in English: permanent pastures, soil, grassland management, grassland, soil quality, manure, biodiversity, water management, climate