Grasland maakt het verschil

Extra waarden -boven productie- in stikstofdiscussies en verder

Merijn van den Hout, Jan de Wit, Martine Bruinenberg, Nyncke Hoekstra, Pieter R.A. Struyk, Jeroen Pijlman, Nick J.M. van Eekeren. 2023. Grasland maakt het verschil: Extra waarden -boven productie- in stikstofdiscussies en verder. 2023-016 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 12
Type: Brochure
Download (pdf, 7.99 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

Om te komen tot meer vraag gestuurd onderzoek en een grotere, directe betrokkenheid van melkveehouders heeft ZuivelNL in 2022 melkveehouders opgeroepen hun ideeën voor onderzoek aan te dragen. Op basis van de door melkveehouders ingediende kenniswensen heeft ZuivelNL (kennis)instellingen uitgedaagd om projectideeën in te dienen. Het Louis Bolk Instituut heeft op basis van deze kenniswensen het project “Grasland maakt het verschil” ingediend en is door ZuivelNL gehonoreerd. In lopende discussies over de positie van de melkveehouderij, sluipt een eenzijdige focus op stikstof/ammoniakreductie, waarmee het kind met het badwater dreigt te worden weggegooid: positieve aspecten van de melkveehouderij op landgebruik worden in de huidige discussie nauwelijks betrokken. Als de consequentie van de discussie (incl. een aflopende derogatie) is, dat grasland zal worden omgezet in bouwland, wordt wellicht op één dossier iets gewonnen, maar op andere dossiers ingeleverd. Denk aan biodiversiteit (habitatrichtlijn etc.), waterkwaliteit (kaderrichtlijn water), CO2-emissie (Parijs-akkoorden) en ook waterregulatie (klimaatadaptatie), laat staan bodemkwaliteit en landschap. Het is daarom van belang om de maatschappelijke waarde van grasland naast productie expliciet te maken. In deze brochure zijn deze waarde / het leveren van ecosysteemdiensten van grasland op een rij gezet. In het gelijknamige memo van Van den Hout et al* is de onderbouwing gegeven.

Trefwoorden in Nederlands: grasland, melkveehouderij, stikstof, ammoniak, biodiversiteit, waterkwaliteit, CO2-emissie