Grootste kapitaal van de mens ligt besloten in de bodem

Lidwien Daniels, Nick J.M. van Eekeren. 2015. Grootste kapitaal van de mens ligt besloten in de bodem. 24 januari 2015.
Pagina's / pages: 1
Type: Overig
Download (pdf, 0.89 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

2015 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationale Jaar van de Bodem. Het doel van dit speciale Jaar van de Bodem is burgers het besef bijbrengen hoe belangrijk de bodem voor onze wereld is. De bodem is de basis voor al ons voedsel en hebben we zonder bodem letterlijk geen leven. In alle discussies over de vraag hoe we de groeien- de wereldbevolking kunnen blijven voeden, komt de bodem nog maar weinig aan bod. Dit artikel pleit ervoor meer te investeren in het behoud van een gezonde bodem, onder andere door boeren de financiele mogelijkheden te geven te innoveren en hun bodem goed te beheren.

Trefwoorden in Nederlands: Bodemgezondheid, voedingsstoffen, bodemstructuur, bodemvruchtbaarheid
Tweede taal / secondary language Engels
Abstract / summary in English:

The United Nations have declared 2015 as the "International Year of Soils". The objective is to increase awareness among citizens of the profound importance of soil for human life. Soil is the basis of global food security, and our life is literally impossible without soil. However, the importance of soils is often neglected in discussions on how to feed the growing world population. This article calls for greater investment in soil health and soil conservation. One of the proposed strategies is to financially support farmers to innovate and adopt sustainable soil management practices.

Keywords in English: Soil health, nutrients, soil structure, soil fertility