Handreiking voor boswachter & boer Nr 7: Uitmijnen met gras-klaver

Boki Luske, Frans W. Smeding. 2023. Handreiking voor boswachter & boer Nr 7: Uitmijnen met gras-klaver. Louis Bolk Instituut, Bunnik.
Pagina's / pages: 2
Download (pdf, 1.34 MB)
Taal/language: Nederlands
Abstract / samenvatting in Nederlands:

De kwaliteit van kruiden- en faunarijke graslanden (N12.02) en ook weidevogelgraslanden (N13.01) kan op veel plekken beter. Deze serie handreikingen is opgesteld om natuurbeheerders en boeren te helpen bij het vergroten van de kruidenbedekking en -diversiteit. De serie beschrijft bij welke veldsituaties de verschillende (herstel)beheermaatregelen toepasselijk zijn. Handreiking 7 beschrijft hoe en waarom uitmijnen met gras-klaver ingezet kan worden als herstelbeheermaatregel.

Trefwoorden in Nederlands: kruidenrijk grasland, biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw, melkveehouderij, vlinders, weidevogels, natuurbeheer